T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Komite ve Komisyon Listesi
Tarih : 04-02-2020
KOMİSYON LİSTESİ

KY.LS.01


 1. Eğitim Komitesi
 2. Döner Sermaye Komisyonu
 3. Hemşirelik Hizmetleri Bilimsel Araştırma Komisyonu
 4. Hasta Güvenliği Komitesi
 5. ÇÖZGEL (Çocuk Özel Gereksinim Raporu ) Kurulu
 6. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu
 7. Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu
 8. Bilgi İşlem Komisyonu
 9. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 10.  Kan Transfüzyon Komitesi
 11. İlaç Yönetim Ekibi
 12. Bilimsel Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu
 13. Cinsiyet Araştırma Komisyonu
 14. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
 15. Klinik Nutrisyon Komisyonu
 16. Klinik Kalite Komisyonu
 17. Perinatolojı Konseyi
 18. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 19. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu
 20. Afet Yönetim Ekibi
 21. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu
 22. Hastane Konseyi
 23. Palyatif Bakım Ekibi
 24. Bina Turu Ekibi
 25. Tesis Güvenliği Ekibi
 26. Sosyal Komite
 27. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu
 28. Tütünle Mücadele Komisyonu

1.) EĞİTİM KOMİTESİ (04-02-2020)

 • Başkan: Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • Eğt. Görev. Doç.Dr. Sadık Şahin
 • Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan
 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Prof. Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Oya Demirci
 • Eğitim Hemşiresi Cansu Arslan
 • Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları
 • Koor. Hem Aytül Sezer
 • İSG Uzmanı

2.) DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Doç.Dr. Çiğdem Yayla Abide
 • Uz.Dr Özlem Temel
 • Uz.Dr Yasemin Kaldırım
 • Uz.Dr Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr Murat Emir
 • Uz.Dr Resul Karakuş
 • Uz.Dr Serdar Moralıoğlu
 • Uz.Dr Pınar Kumru
 • Uz.Dr Nazmiye Nilgün Karadağ


3.) HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih
 • Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları
 • Seda Oltulu
 • Çiğdem ŞİMŞEK
 • Özlem Yaman Akkaya
 • Döne Abbasoğlu
 • Çiler Keleş Gözütok
 • Kader Sarak
 • Leyla Kaya
 • Arif Özbağ
 • Seda Tuncer
 • Cansu Arslan
 • Elif ÖZER EKİZ
 • Ayşegül KURT
 • Hacer KÜLEK
 • Bünyamin Kanbur
 • Sema MUTLU
 • Elif Kılıç
 • Cansel Uğuz
 • Tuğba KARAKUŞ
 • Ayşenur Alişan
 • Ayşe Göbekli
 • Ayşe Uygun
 • Esme Düvenci
 • Cansu Dadan
 • Feyza Yaman
 • Aytül Sezer
 • Ayşegül ÜNAL
 • Semra KESKİN
 • Derya KILINÇ
 • Büşra ATA
 • Özlem Karabulut
 • Osman Özmen
 • Betül Engin

4.) HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (04-02-2020)

 • Başkan: Başhekim Yrd.Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • Kalite Direktörü Özlem Eriş
 • Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
 • Uzm.Dr. Asuman Yılmaz
 • Uzm.Dr.Murat Emir
 • Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer
 • Başeczacı Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Koor.Hem. Sor.Çiğdem Şimşek
 • İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Zafer Oba
 • Enf. Hem.Seda Ayyıldız
 • Sivil Savuma Amiri Zekeriya Aydın
 • Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)

5.) ÇÖZGER ( ÇOCUK ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU ) KURULU (04-02-2020)

 • Başkan: Çocuk Hastalıkları uzmanı: Feyza Mediha Yıldız
 • KBB Uzmanı Op.Dr.Kamil Tamer Gürkök
 • Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Çocuk psikiyatri uzmanı Fahri Çelebi
 • Nöroloji Uzmanı
 • Çocuk Cerrahi Uzmanı
 • Hastayı Kurula Sevk Eden Doktor

6.) ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU (04-02-2020)

Asil Üyeler:

 • Başkan: Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
 • Doç.Dr Enis Özkaya

Yedek Üyeler:

 • Doç.Dr.Ebru Çöğendez
 • Uz.Dr. İlhan Şanverdi
 • Uz Dr Elif Tozkır
 • Yrd. Doç.Müşerref Banu Yılmaz

7.) ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU (04-02-2020)

Asil Üyeler:

 • Başkan: Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Prof.Dr.Güner Karatekin
 • Doç.Dr.Canan Kabaca Kocakuşak 
 • Uzm.Dr.Asuman Yılmaz
 • Uz.Dr.Yasemin Kaldırım

Yedek Üyeler:

 • Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
 • Uz. Dr. Alev Aktaş

8.) BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Bşk: Dr.Nilgün Özaydın
 • Üye: İd.Ve Mali İşl. Müdürü Aynur Avcı Erkan 
 • Üye: İd.Ve Mali İş.Md.Yrd Zafer Oba
 • Üye: Sağ. Bak. Hiz. Md. Yeliz Doğan Merih
 • Üye: Aytül Çoşkun- Hemşire
 • Üye:Firma Yetkilisi
 • Talebi olan kişi toplantıya davet edilir. 

Bilgi Güvenliği Ekibi

 • Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdari Ve Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan 
 • İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr. Yeliz Doğan Merih
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Bilg. Tek. Yusuf Uçar 

9.) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (04-02-2020)

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

 • Başkan: Uz. Dr. Zühal Bolca
 • Uz. Dr. Ramazan Uluhan
 • Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu
 • Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok
 • Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
 • Başhekim Yard. Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
 • Sağl. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • İdari Mali İşler Müd. Yard. Aynur Avcı Erkan
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç. Dr. Sadık Şahin
 • Doç .Dr.  Gönül Sezer
 • Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr. Feyza Media Yıldız
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Uz Dr Gürkan Atay
 • Uz.Dr. İlter Yenidede
 • Uz.Dr.Reyyan Gökçen İşcan
 • Uz.Dr. Serdar Moralıoğlu
 • Uz.Dr. Asuman Yılmaz
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Koordinatör Hemşire Çiğdem Şimşek
 • Koordinatör Hemşire Aytül Sezer
 • MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
 • Neonataloji Kliniği 5. Kat  Sor. Hemş. Ebru Temizsoy
 • Neonataloji Kliniği 4. Kat  Sor. Hemş. Elmas Kahramanoğlu
 • EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
 • Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Semra Keskin
 • Doğumhane Sor. Ebe. Muhterem Tahmaz
 • Jinekoloji Servisi Sor. Hemş.  Münire  Uğur
 • Jinekolojik Onkoloji- 3. Kat Jinekoloji Ser Sor. Hemş. Ülkü Misket
 • Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Tuğba Karakuş Türker
 • ÇCYBÜ Sor. Hemş.  Sibel Ermurat
 • Süt Çocuğu Servisi Sor. Hemş.   Arzu Er
 • Ameliyathane Sor. Hemş.  Filiz Avcı Kaya
 • Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay  Şen
 • Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
 • Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın

10.) KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ (04-02-2020)

 • Başkan Uz.Dr. Ramazan Uluhan
 • Başkan Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Lab.Tek. Cevat Güvendi 
 • Hemovijilans Hem. Serap Mengül
 • Eğitim Sorumlusu Hülya Eksan
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Prof.Dr. Murat Api
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak
 • Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer
 • Doç.Dr. Ebru Çöğendez
 • Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu
 • Doç.Dr. Elif Özalkaya
 • Yard.Doç.Dr.Evrim Bostancı Ergen
 • Uz.Dr.Feyza Mediha Yıldız
 • Uz.Dr.Ahmet Eser
 • Uz.Dr.Resul Karakuş
 • Uz.Dr.Çiğdem Yayla Abide
 • Uz.Dr.Erdal Sarı
 • Uz.Dr. Hasan Yavuz
 • Uz.Dr. Çetin Kılıçcı
 • Uz.Dr. Asuman Yılmaz
 • Uz.Dr. Oya Pekin
 • Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu
 • Doç.Dr. Oktav Bosnalı
 • Uz.Dr. Yasemin Kaldırım
 • Koor.Hem. Çiğdem Şimşek
 • Koor.Hem Aytül Coşkun
 • Anest. Tek. Ayşe Deniz
 • Hem. Ebru Temizsoy
 • Hem. Elif Özer Ekiz 
 • Ebe Muhterem Tahmaz
 • Hem Gül Dereci
 • Hem. Gülboy Aybakan
 • Hem. Elmas Kahramanoğlu
 • Müd. Yard. Aslı Bilir
 • Hem. Arzu Er
 • Hem. Tuğba Karakuş
 • Hem. Sibel Ermurat
 • Hem. Yağmur Münire Uğur
 • Hem. Özlem Tuna
 • Hem. Semra Keskin
 • Hem. Ayşe Uygun
 • Hem.Ülkü Misket
 • Hem. Deniz Özgel

11.) İLAÇ YÖNETİM EKİBİ (04-02-2020)

 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Uz.Dr. Zuhal Bolca
 • Uz.Dr. Asuman Yılmaz
 • Doç.Dr Elif Özalkaya
 • Uz Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr. Erdal Sarı
 • Uz.Dr. Oktav Bosnalı
 • Uz.Dr. Çetin Kılıççı
 • Koor. Hemş. Sor. Aytül Sezer
 • Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok

12.) BİLİMSEL DESTEK PUANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan: Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Doç.Dr. Ebru Çöğendez
 • Uz.Dr. Oktav Bosnalı

13.) CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr.Ayla Güven
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr.Ali Karaman
 • Uz.Dr. Serdar Moralıoğlu ( sekreterya)
 • Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
 • Uz.Dr.. Hacer Göksal
 • Doç.Dr.Ecmal Kaygusuz
 • Uz.Dr. Asya Armağan Terbaş / Uz.Dr. Evrim Çelik 

14.) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başhekim V. : Uzm.Dr. Bülent Topaloğlu
 • Başhekim Yard. İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
 • İsg Uzmanı: Salih Kökten
 • İdari Ve Mali İşler: Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Yeliz Doğan Merih
 • Sivil Savunma Amiri: Zekeriya Aydın
 • Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
 • Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
 • Kalite Direktörü: Özlem Eriş
 • Uzm. Doktor Yasemin Kaldırım
 • Enfeksiyon Hemşiresi: Çiler Keleş Gözütok
 • Teknik Birim Sorumlusu: Ramazan Çelebi

15.) KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Ecz.Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Diyetisyen  Elif Şengül
 • Uz.Dr. Bahar  Özcabı
 • Kat Sor. Çiğdem Şimşek
 • Hemşire Çiğdem Sezer
 • Hemş. Derya Kılınç

16.) KLİNİK KALİTE KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan : Dr. Nilgün Özaydın
 • Sağ. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Yön. Dir. Özlem Eriş
 • İdari Mali İşler Müd.Aynur Evcan Erkan
 • İdari Mali İşler Kalite Sor. Aslı Bilir
 •  Uz.Dr. İlter Yenidede
 •  Uz.Dr Yasemin Kaldırım
 • USS Sorumlusu Emir Öztürk

17.) PERİNATOLOJI KONSEYİ (04-02-2020)

 • Başkan Doç.Dr. Oya Demirci
 • Prof. Dr. Ayşenur Celayir
 • Doç.Dr. Ali Karaman
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Uz.Dr. Bülent Tandoğan
 • Uz.Dr. Oya Pekin
 • Uz.Dr. Ant Yavuz
 • Uz.Dr.Nilüfer Hacıfazlıoğlu/ Uzm Dr. Emek Uygur Yalçın
 • Anomaliyle İlişkili Branş Sorumlusu Ve Ya Yan Dal Uzmanı Toplantıya Davet Edilir.

18.) RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (04-02-2020)

 • Başkan Dr. Nilgün Özaydın
 • Uz.Dr. Ertuğrul Cömert
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç. Dr. Gönül Sezer
 • Uz. Dr. Hamza Özer
 • Uz. Dr. İlhan Şanverdi
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın
 • Hem. Aytül Coşkun
 • Röntgen Tek. Ali Malkoç
 • Biyomedikal Birimi Tuğba Çimendağ
 • Tekn. Ramazan Arı
 • Tekn. Cevat Güvendi
 • Müd. Yard. Zafer Oba 

19.) ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Sağ. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Uz.Dr. Seren Karakuş
 • Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt
 • Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
 • Ebe Muhterem Tahmaz
 • Hem. Fatma Hacıoğlu
 • Hem. Tuğba Karakuş
 • Hem. Ebru Temizsoy
 • Hem. Sibel Ermurat
 • Hem.Arzu Er
 • Hem Nilüfer Türkkan
 • Ebe Döne Abbasoğlu

20.) AFET YÖNETİM EKİBİ (04-02-2020)

 • Başk. V. Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdr .Mali İşler. Müdürü Aynur Avcı Erkan       
 • Sağ. Bak. Hiz. Md.Yeliz Doğan Merih           
 • Siv. Savunma Amiri Zekeriya Aydın 
 • Kalite Yönetim Dir. Özlem Eriş
 • Koor. Hemş. Çiğdem Şimşek  

21.) TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU (04-02-2020)

 • Başkan Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
 • Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 

Yedek Üyeler:

 • Doç.Dr.Oya Demirci
 • Doç.Dr.Pınar Kumru
 • Prof.  Dr Güner Karatekin

22.) HASTANE KONSEYİ (04-02-2020)

 • Başkan  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • SBHM. Yeliz Doğan Merih
 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Kalite Direk. Özlem Eriş
 • Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof..Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Sadık Şahin
 • Uzm.Dr. Resul Karakuş
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın  

23.) PALYATİF BAKIM EKİBİ (04-02-2020)

 • Doç.Dr. Canan Kabaca
 • Uz.Dr. Halil Buluç
 • Uz.Dr. Erdal Sarı
 • Uz.Dr. Koray Pelin
 • Uz.Dr. Nilgün Karadağ
 • Sağ. Bak. Hizm. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Diyetisyen Elif Şengül
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Fadime Başkurt
 • Kat Sor. Aytül Sezer
 • Psikolog Esra Aydın

24.) BİNA TURU EKİBİ (04-02-2020)

 • Baş. Yard. Dr. Nilgün Özaydın 
 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Kal.Dir.Özlem Eriş
 • Hemş.Hiz. Sor. Aytül Sezer
 • Hemş.Hiz. Sor. Çiğdem Şimşek 
 • Tek. Serv. Sor. Ramazan Çelebi
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın
 • Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ

25.) TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ (04-02-2020)

 • Başkan İdari Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Hastane Yöneticisi V.  Bülent Topaloğlu
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Direktörü Özlem Eriş
 • Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)
 • Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ
 • Teknik Servis Sor.Ramazan Çelebi

26.) SOSYAL KOMİTE (04-02-2020)

 • Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • Başkan Prof.Dr.Ayşenur Celayir
 • Uz. Dr. Ramazan Uluhan
 • Doç Dr. Rabia Gönül Sezer
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • İdari Mali Hizmetler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Zafer Oba (İdari Mali İşler Müdür Yrd.)
 • Aytül Coşkun ( Kat Koordinatörü )

27.) HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Hastane Başhekimi  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Acil Ser.Sor. Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer
 • Acil Ser.Sor.Hem. Derya Kılınç
 • Ameliyathane Sor.Doç.Dr.Çetin Kılıçcı
 • Ameliyathane Sor.Hem.Filiz Avcı Kaya
 • Yoğun Bakım Sor.Uz.Dr.Asuman Yılmaz
 • Yoğun Bakım Sor.Hem. Ayşe Uygun
 • Güvenlikten  Sorumlu Müd.Yar. Zafer Oba
 • Enfeksiyon Hast.Uzmanı Zuhal Bolca
 • Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
 • Sivil Savunma Amiri  Zekeriya Aydın
 • İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten

28.) TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU (04-02-2020)

 • Başkan: Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Hicran Sariye Koşar
 • Uz.Dr.Ahmet Eser
 • Ebe Muhterem Tahmaz
 • Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Veri Giriş Deniz Günay
 • Hemşire Arzu Er