T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Komite ve Komisyon Listesi


KOMİSYON LİSTESİ
 
KY.LS.01

Tarih:09-03-2021 

 
1.Eğitim Komitesi
2.Döner Sermaye Komisyonu
3.Hasta Güvenliği Komitesi
4.ÇÖZGEL (Çocuk Özel Gereksinim Raporu ) Kurulu 
5.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu
6.Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu
7.Bilgi İşlem Komisyonu
8.Enfeksiyon Kontrol Komitesi
9. Kan Transfüzyon Komitesi
10. İlaç Yönetim Ekibi
11. Bilimsel Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu
12. Cinsiyet Araştırma Komisyonu
13. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
14. Klinik Nutrisyon Komisyonu
15. Klinik Kalite Komisyonu 
16. Perinatolojı Konseyi
17. Radyasyon Güvenliği Komitesi
18. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu
19.Afet Yönetim Ekibi 
20. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu
21. Hastane Konseyi 
22. Palyatif Bakım Ekibi 
23. Bina Turu Ekibi 
24. Tesis Güvenliği Ekibi 
25. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu
26. Tütünle Mücadele Komisyonu


1.EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan: Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Eğt. Görev. Doç.Dr. Oya Demirci
İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Prof. Dr. Güner Karatekin
Eğitim Birimi Muhterem Tahmaz
İSG Uzmanı 

2.DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Pınar Kumru
Doç. Dr.  Sevilay Topçuoğlu
Doç. Dr Serdar Moralıoğlu
Doç..Dr Nazmiye Nilgün Karadağ
Baş.As Uzm.Dr. Resul Karakuş
Baş.As Uz.Dr Nihan Uygur Külcü
Uz. Dr Hasan Yavuz 
Uz.Dr Reyyan Gökcen İşcan
Uz.Dr Nurten Bozlak


3.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan: Başhekim Yrd.Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
Uzm.Dr. Neslihan Başkılıç
Uzm.Dr.Özlem Eroğlu Sucu
Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer 
Başeczacı Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Koor.Hem. Osman Özmen
İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Zafer Oba
Enf. Hem.Seda Ayyıldız
Sivil Savuma Amiri Akif Dilek
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)

4. ÇÖZGER (ÇOCUK ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU ) KURULU

Başkan: Çocuk Hastalıkları Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer 
KBB Uzmanı Op.Dr.Kamil Tamer Gürkök
Göz Hastalıkları Uzmanı 
Çocuk psikiyatri uzmanı Asya Armağan Terbaş
Nöroloji Uzmanı 
Çocuk Cerrahi Uzmanı
Gelişimsel Pediatri uzmanı Pınar Zengin Akkuş
Hastayı Kurula Sevk Eden Doktor

5.ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU

Asil Üyeler:
Başkan: Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
Doç.Dr Enis Özkaya
Yedek Üyeler:
Doç.Dr.Ebru Çöğendez
Uz.Dr. İlhan Şanverdi
Uz Dr Elif Tozkır 
Yrd. Doç.Müşerref Banu Yılmaz

6.ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

  Asil Üyeler:
Başkan: Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
Prof.Dr.Güner Karatekin
Doç.Dr.Pınar Kumru 
Uzm.Dr.Asuman Yılmaz
Uz.Dr.Çiğdem Gülmez
Yedek Üyeler:
Doç.Dr. Belgin Devranoğlu 
Uz. Dr. Alev Aktaş

7.BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU

Bşk: Dr.Nilgün Özaydın 
Üye: İd.Ve Mali İşl. Müdürü Aynur Avcı Erkan  
Üye: İd.Ve Mali İş.Md.Yrd Zafer Oba 
Üye: Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Üye:Firma Yetkilisi
Talebi olan kişi toplantıya davet edilir. 

                   Bilgi Güvenliği Ekibi
Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Bülent Topaloğlu
İdari Ve Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan  
İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muradiye Gül
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Bilg. Tek. Yusuf Uçar

8.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ                                   
   
Enfeksiyon Kontrol Ekibi 
1.Başkan: Uzm. Dr. Zeynep Şule Çakar
2.Uz. Dr. Ramazan Uluhan
3.Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu 
4.Uz. Dr Merve İşeri Nepesov
5.Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok 
6.Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
7.Enf. Kontrol Hemş.Hatice Günay
Başhekim Yard. Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
İdari Mali İşler Müd. Yard. Aynur Avcı Erkan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr Oya Demirci
Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide
Doç. Dr. Gönül Sezer
Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
Uzm. Dr. Nihan Uygur Külcü
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Uzm. Dr. Ahmet Eser
Uzm. Dr. Resul Karakuş
Uz. Dr. İlter Yenidede
Uz. Dr. Serdar Moralıoğlu
Uz. Dr. Neslihan Başkılıç
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Ecz. Semra Karakuzu
SBHM Birim Sorumlu Hemşiresi Zübeyde Köse
MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
Neonataloji Kliniği Hemş. Ebru Temizsoy
EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Cansu Arslan
Doğumhane Sor. Ebe Döne Abbasoğlu
Jinekoloji Servisi Sor. Hemş.  Münire Uğur
Ürojinekoloji- Pelvik Ağrı- Endometriozis- Cerrahi Servisi Sor. Hemş. Ülkü Misket
Jinekolojik Onkoloji Servisi Sor. Hemş Deniz Özgel
Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Tuğba Karakuş Türker 
ÇCYBÜ Sor. Hemş.  Sibel Ermurat 
Ameliyathane Sor. Hemş.  Filiz Avcı Kaya
Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay Şen
Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
        Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın

9.KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

        Başkan Uzm.Dr.Özlem Eroğlu Sucu
Başkan Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
Lab.Tek. Cevat Güvendi  
Hemovijilans Hem. Serap Mengül
Eğitim Sorumlusu Hülya Eksan
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof.Dr. Murat Api 
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 
Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu 
Doç.Dr. Elif Özalkaya
Yard.Doç.Dr.Evrim Bostancı Ergen 
Uz.Dr.Ahmet Eser 
Uz.Dr.Resul Karakuş
Uz.Dr.Çiğdem Yayla Abide
Uz.Dr. Hasan Yavuz
Uz.Dr. Çetin Kılıçcı
Uz.Dr. Asuman Yılmaz
Uz.Dr. Oya Pekin
Uz.Dr. Çiğdem Gülmez
Koor.Hem. Zübeyde Köse
Anest. Tek. Ayşe Deniz 
Hem. Ebru Temizsoy
Hem. Elif Özer Ekiz  
Hem Cansu Arslan
Hem Gül Dereci
Hem. Yelda Karadere
Hem. Elmas Kahramanoğlu 
Müd. Yard. Aslı Bilir
Hem. Deniz Kul
Hem. Tuğba Karakuş 
Hem. Sibel Ermurat 
Hem. Yağmur Münire Uğur
Hem. Özlem Tuna
Hem. Döne Abbasoğlu
Hem. Ayşe Uygun
Hem.Ülkü Misket
Hem. Deniz Özgel
Hem. Ayşe Falay

10.İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Uz.Dr. Şule Çakar
Uz.Dr. Neslihan Baş Kılıç  
Doç.Dr Elif Özalkaya
Uz Dr. Sevilay Topçuoğlu
Uz.Dr. Serpil Değirmenci
Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu 
Uz.Dr. Çetin Kılıççı 
Koor. Hemş. Sor Zübeyde Köse 
Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok

11. BİLİMSEL DESTEK PUANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan: Prof.Dr. Ali Karaman
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr Sevilay Topcuoğlu

12.CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Başkan Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Uz.Dr. Suna Kılınç
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr.Ali Karaman
Uz.Dr. Serdar Moralıoğlu ( sekreterya)
Doç.Dr. Belgin Devranoğlu 
Uz.Dr.. Hacer Köksal 
Doç.Dr.Ecmel Kaygusuz
Uz.Dr. Asya Armağan Terbaş / Uz.Dr. Evrim Çelik 

13.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Başhekim V. : Uzm.Dr. Bülent Topaloğlu
Başhekim Yard. İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
İsg Uzmanı: Salih Kökten
İdari Ve Mali İşler: Müdürü Aynur Avcı Erkan 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Direktörü: Özlem Eriş
Sivil Savunma Amiri: Akif Dilek  
Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
Uzm. Doktor Çiğdem Gülmez
Enfeksiyon Hemşiresi: Çiler Keleş Gözütok
Teknik Birim Sorumlusu: Zekeriya Aydın

14. KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

Başkan Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Prof.Dr. Güner Karatekin
Ecz.Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Diyetisyen  Elif Şengül
Uz.Dr Suna Kılınç
Kat Sor. Zübeyde Köse
Hemşire Çiğdem Demircan
Hemş. Derya Kılınç

15.KLİNİK KALİTE KOMİSYONU 

Başkan : Dr. Nilgün Özaydın
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Yön. Dir. Özlem Eriş
İdari Mali İşler Müd.Aynur Evcan Erkan
İdari Mali İşler Kalite Sor. Aslı Bilir
Uz.Dr. İlter Yenidede
Uz.Dr Çiğdem Gülmez
USS Sorumlusu Emir Öztürk


16.PERİNATOLOJI KONSEYİ

Başkan Doç.Dr. Oya Demirci 
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Doç.Dr. Ali Karaman 
Prof.Dr. Güner Karatekin
Uz.Dr. Mucize Eriç Özdemir
Uz.Dr. Oya Pekin
Uz.Dr. Güher Bolat
Uz.Dr.Nilüfer Hacıfazlıoğlu/ Uzm Dr. Emek Uygur Yalçın
Anomaliyle İlişkili Branş Sorumlusu Ve Ya Yan Dal Uzmanı Toplantıya Davet Edilir.

17.RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan Dr. Nilgün Özaydın 
Uz.Dr. Uz.Dr. Hamza Özer   
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr. Rabia Gönül Sezer 
Uz. Dr. Hamza Özer
Uz. Dr. İlhan Şanverdi
Sivil Savunma Uzmanı Akif Dilek  
Hem Koor. Hemş. Sor. Zübeyde Köse
Röntgen Tek Birol Aşık
Biyomedikal Birimi Tuğba Çimendağ
Tekn. Ramazan Arı
Tekn. Cevat Güvendi
Müd. Yard. Zafer Oba 


18. ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU

Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof. Dr. Güner Karatekin 
Uz.Dr. Seren Karakuş
Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt 
Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
Ebe Cansu Arslan
Hem. Fatma Hacıoğlu
Hem. Tuğba Karakuş
Hem. Ebru Temizsoy
Hem. Sibel Ermurat 
Hem.Deniz Kul
Hem Nilüfer Türkkan
Ebe Döne Abbasoğlu


19.AFET YÖNETİM EKİBİ

Başk. V. Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu 
Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu 
İdr .Mali İşler. Müdürü Aynur Avcı Erkan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Siv. Savunma Amiri Akif Dilek 
Kalite Yönetim Dir. Özlem Eriş
Koor. Hemş. . Zübeyde Köse

20.TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU
  
Başkan Doç.Dr. Semra Kayataş Eser 
Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 

       Yedek Üyeler

Doç.Dr. Oya Demirci
Doç.Dr. Pınar Kumru
Prof.Dr. Güner Karatekin


21.HASTANE KONSEYİ 

Başkan  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
Uz.Dr.Bülent Topaloğlu 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Kalite Direk. Özlem Eriş
Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Oya Demirci
Uzm.Dr. Resul Karakuş
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Sivil Savunma Uzmanı Akif Dilek  

22.PALYATİF BAKIM EKİBİ

Doç.Dr. Canan Kabaca 
Uz.Dr. Erdal Sarı
Uz.Dr. Koray Pelin
Uz.Dr. Nilgün Karadağ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Diyetisyen Elif Şengül
Sosyal Hizmet Uzmanı Fadime Başkurt
Kat Sor. Zübeyde Köse
Psikolog Esra Aydın

23.BİNA TURU EKİBİ

Baş. Yard. Dr. Nilgün Özaydın  
İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Kal.Dir.Özlem Eriş
Hemş.Hiz. Sor. Zübeyde Köse
Hemş.Hiz. Sor. Osman Özmen
Tek. Serv. Sor. Zekeriya Aydın 
Sivil Savunma Uzmanı Akif Dilek  
Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ


24.TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan İdari Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba 
Sivil Savunma Amiri Akif Dilek 
Hastane Yöneticisi V.  Bülent Topaloğlu
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Direktörü Özlem Eriş
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)
Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ
        Teknik Servis Sor. Zekeriya Aydın 

25. HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU
Hastane Başhekimi  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Aynur Avcı Erkan 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül 
Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
Acil Ser.Sor. Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer
Acil Ser.Sor.Hem. Derya Kılınç
Ameliyathane Sor.Doç.Dr.Çetin Kılıçcı
Ameliyathane Sor.Hem.Filiz Avcı Kaya 
Yoğun Bakım Sor.Uz.Dr.Neslihan Başkılıç
Yoğun Bakım Sor.Hem. Ayşe Uygun
Güvenlikten  Sorumlu Müd.Yar. Zafer Oba 
Enfeksiyon Hast.Uzmanı Şule Çakar 
Sivil Savunma Amiri  Akif Dilek  
İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten


26. TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU 
                      
        Başkan: Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Hicran Sariye Koşar
Uz.Dr.Ahmet Eser
Ebe Muhterem Tahmaz
Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç 
Sivil Savunma Amiri Akif Dilek  
Veri Giriş Deniz Günay