T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Komite ve Komisyon Listesi
Tarih : 09-05-2019
KOMİSYON LİSTESİ

KY.LS.01


 1. Eğitim Komitesi
 2. Döner Sermaye Komisyonu
 3. Hemşirelik Hizmetleri Bilimsel Araştırma Komisyonu
 4. Hasta Güvenliği Komitesi
 5. ÇÖZGEL (Çocuk Özel Gereksinim Raporu) Kurulu
 6. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu
 7. Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu
 8. Bilgi İşlem Komisyonu
 9. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 10.  Kan Transfüzyon Komitesi
 11. İlaç Yönetim Ekibi
 12. Bilimsel Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu
 13. Cinsiyet Araştırma Komisyonu
 14. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
 15. Klinik Nutrisyon Komisyonu
 16. Klinik Kalite Komisyonu
 17. Perinatolojı Konseyi
 18. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 19. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu
 20. Test İstem Optimizasyonu Komisyonu
 21. Afet Yönetim Ekibi
 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu
 23. Hastane Konseyi
 24. Palyatif Bakım Ekibi
 25. Bina Turu Ekibi
 26. Tesis Güvenliği Ekibi
 27. Mendelyan Kalıtılan Hastalıklar Komisyonu
 28. Sosyal Komite
 29. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu

1.) EĞİTİM KOMİTESİ

Başkan: Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Eğt. Görev. Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan
İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr.Yeliz Doğan Merih 
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut Bozaykut
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Oya Demirci
Eğitim Hemşiresi Tuğba Yılmaz Esencan
Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları
Koor. Hem Aytül Sezer
İSG Uzmanı 

2.) DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU

Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
Doç.Dr. Serdar Moralıoğlu
      Doç.Dr. Pınar Kumru
●      Doç.Dr. Sevilay Topçuoğlu
●      Doç.Dr. Nazmiye Nilgün Karadağ
Uz.Dr Özlem Temel
Uz.Dr Mehmet Besen
Uz.Dr Resul Karakuş

3.) HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Başkan: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih 
Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları 
Seda Oltulu
Çiğdem Şimşek
Özlem Yaman Akkaya
Döne Abbasoğlu
Çiler Keleş Gözütok
Kader Sarak
Leyla Kaya
Arif Özbağ
Seda Tuncer
Cansu Arslan 
Elif ÖZER EKİZ
Ayşegül KURT
Hacer KÜLEK
Bünyamin Kanbur
Sema MUTLU
Elif Kılıç 
Cansel Uğuz
Ayşenur Alişan
Tuğba Yılmaz Esencan
Zuhal NANE
Betül Coşkun
Ayşe Göbekli
Ayşe Uygun
Esme Düvenci
Cansu Dadan
İkbal Engin 
Feyza Yaman
Aytül Sezer
Tuğba KARAKUŞ
Ayşegül ÜNAL
Semra KESKİN
Derya KILINÇ
Büşra ATA
Özlem Karabulut
Osman Özmen
Betül Engin

4.) HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan: Başhekim Yrd.Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Kalite Direktörü Özlem Eriş
Uz.Dr. Elif Tozkır
Uz.Dr. Asuman Yılmaz 
Uz.Dr. Erdal Sarı 
Başeczacı Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Koor.Hem. Sor.Çiğdem Şimşek 
İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Hicran Sariye Koşar
Enf. Hem.Seda Ayyıldız
Sivil Savuma Amiri Zekeriya Aydın
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)

5.) ÇÖZGER ( ÇOCUK ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU ) KURULU

Başkan: Çocuk Hastalıkları uzmanı: Feyza Mediha Yıldız
KBB Uzmanı Op.Dr.Kamil Tamer Gürkök
Göz Hastalıkları Uzmanı 
Çocuk psikiyatri uzmanı
Nöroloji Uzmanı 
Çocuk Cerrahi Uzmanı
Hastayı Kurula Sevk Eden Doktor

6.) ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU

Asil Üyeler:

Başkan: Doç.Dr. H.Tayfun Kutlu
Doç.Dr. Belgin Devranoğlu

Yedek Üyeler:

Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr. İlhan Şanverdi
Doç.Dr. Enis Özkaya
Uz.Dr. Elif Tozkır 

7.) ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

Asil Üyeler:

Başkan: Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak  
Uzm.Dr. Feza Arısoy
Uz.Dr. Mehmet Besen

Yedek Üyeler:

Doç.Dr. H. Tayfun Kutlu
Uz.Dr. Alev Aktaş

8.) BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU

Bşk: Dr.Nilgün Özaydın 
Üye: İd.Ve Mali İşl. Müdürü Aynur Avcı Erkan  
Üye: İd.Ve Mali İş.Md.Yrd Zafer Oba 
Üye: Sağ. Bak. Hiz. Md. Yeliz Doğan Merih
Üye: Aytül Çoşkun- Hemşire
Üye:Firma Yetkilisi
Talebi olan kişi toplantıya davet edilir. 

Bilgi Güvenliği Ekibi

Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Bülent Topaloğlu
İdari Ve Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan  
İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr. Yeliz Doğan Merih
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Bilg. Tek. Yusuf Uçar 

9.) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Enfeksiyon Kontrol Ekibi 

Başkan: Uz. Dr. Zühal Bolca
Uz. Dr. Ramazan Uluhan
Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu 
Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok 
Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
Başhekim Yard. Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
Sağl. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
İdari Mali İşler Müd. Yard. Aynur Avcı Erkan
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr. Mustafa Eroğlu
Doç .Dr. R. Gönül Sezer
Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
Doç.Dr. Sadık Şahin 
Doç.Dr. Serdar Moralıoğlu
Uz.Dr. Feyza Media Yıldız
Uz Dr Gürkan Atay
Uz.Dr. İlter Yenidede
Uz.Dr. Asuman Yılmaz
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş 
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Koordinatör Hemşire Çiğdem Şimşek
Koordinatör Hemşire Aytül Sezer
MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
Neonataloji Kliniği 5. Kat  Sor. Hemş. Ebru Temizsoy
Neonataloji Kliniği 4. Kat  Sor. Hemş. Elmas Kahramanoğlu
EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Semra Keskin
Doğumhane Sor. Ebe. Muhterem Tahmaz
Jinekoloji Servisi Sor. Hemş.  Münire  Uğur
Jinekolojik Onkoloji- 3. Kat Jinekoloji Ser Sor. Hemş. Arife Aydın 
Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Tuğba Karakuş Türker 
ÇCYBÜ Sor. Hemş.  Sibel Ermurat 
Süt Çocuğu Servisi Sor. Hemş.   Arzu Er
Ameliyathane Sor. Hemş.  Filiz Avcı Kaya
Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay  Şen 
Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın

10.) KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Başkan Uz.Dr. Ramazan Uluhan
Başkan Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Lab.Tek. Cevat Güvendi  
Hemovijilans Hem. Serap Mengül
Eğitim Sorumlusu Hülya Eksan
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof.Dr. Murat Api 
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 
Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr. Serdar Moralıoğlu 
Doç.Dr. Elif Özalkaya
Doç.Dr. Çiğdem Yayla Abide
Doç.Dr. Oktav Bosnalı
Uz.Dr. Feyza Mediha Yıldız
Uz.Dr. Ahmet Eser 
Uz.Dr. Erdal Sarı
Uz.Dr. Hasan Yavuz
Uz.Dr. Çetin Kılıçcı
Uz.Dr. Asuman Yılmaz
Uz.Dr. Aysun Küçük
Uz.Dr. Oya Pekin
Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu
Uz.Dr. Mehmet Besen
Koor.Hem. Çiğdem Şimşek
Koor.Hem Aytül Coşkun
Anest. Tek. Mehmet Özkan 
Hem. Ebru Temizsoy
Hem. Elif Özer Ekiz  
Ebe Muhterem Tahmaz
Hem. Gül Dereci
Hem. Gülboy Aybakan
Hem. Elmas Kahramanoğlu 
Müd. Yard. Aslı Bilir
Hem. Arzu Er
Hem. Tuğba Karakuş 
Hem. Sibel Ermurat 
Hem. Yağmur Münire Uğur
Hem. Özlem Tuna
Hem. Semra Keskin 
Hem. Ayşe Uygun

11.) İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Uz.Dr. Zuhal Bolca
Uz.Dr. Feza Arısoy
Uz.Dr. Emine Kavas
Doç.Dr. Sevilay Topçuoğlu
Doç.Dr. Oktav Bosnalı
Uz.Dr. Erdal Sarı
Uz.Dr. Çetin Kılıççı 
Koor. Hemş. Sor. Aytül Sezer 
Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok

12.) BİLİMSEL DESTEK PUANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan: Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr. Oktav Bosnalı

13.) CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Başkan Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Ayla Güven
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Ali Karaman
Doç.Dr. Serdar Moralıoğlu ( sekreterya)
Doç.Dr. H. Tayfun Kutlu 
Uz.Dr. Hacer Köksal 
Uz.Dr. Suna Cesur
Uz.Dr. Umut Kaytanlı / Uz.Dr. Evrim Çelik 

14.) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Başhekim V. : Uzm.Dr. Bülent Topaloğlu
Başhekim Yard. İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
İsg Uzmanı: Salih Kökten
İdari Ve Mali İşler: Müdürü Aynur Avcı Erkan 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Yeliz Doğan Merih
Sivil Savunma Amiri: Zekeriya Aydın 
Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
Kalite Direktörü: Özlem Eriş
Uzm. Doktor Erdal Sarı
Alt Yükl. Firma Sorumlusu: İsmail Özcan 
Enfeksiyon Hemşiresi: Çiler Keleş Gözütok
Teknik Birim Sorumlusu: Ramazan Çelebi

15.) KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

Başkan Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Prof.Dr. Güner Karatekin
Ecz.Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
Diyetisyen  Elif Şengül
Kat Sor. Aytül Coşkun 
Hemşire Çiğdem Sezer
Hemş. Derya Kılınç

16.) KLİNİK KALİTE KOMİSYONU

Başkan : Dr. Nilgün Özaydın
Kalite Yön. Dir. Özlem Eriş
Sağ. Bak. Hiz. Müd. Dr. Yeliz Doğan Merih
İdari Mali İşler Kalite Sor. Aslı Bilir
Uz.Dr. İlter Yenidede
USS Sorumlusu Emir Öztürk

17.) PERİNATOLOJI KONSEYİ

Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Oya Demirci 
Doç.Dr. Ali Karaman 
Doç.Dr. Nilüfer Hacıfazlıoğlu
Uz.Dr. Oya Pekin
Anomaliyle İlişkili Branş Sorumlusu Ve Ya Yan Dal Uzmanı Toplantıya Davet Edilir.

18.) RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan Dr. Nilgün Özaydın 
Uz.Dr. Ertuğrul Cömert 
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr. R.Gönül Sezer 
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın 
Hem. Aytül Coşkun 
Röntgen Tek. Ali Malkoç 
Biyomedikal Birim. Mine Yalçın
Tekn. Ramazan Arı
Tekn. Cevat Güvendi
Müd. Yard. Zafer Oba

19.) ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU

Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
Sağ. Bak. Hiz. Müd. Dr.Yeliz Doğan Merih
Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof. Dr. Güner Karatekin 
Uz.Dr. S. Seren Karakuş
Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt 
Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
Ebe Muhterem Tahmaz
Hem. Fatma Hacıoğlu
Hem. Tuğba Karakuş
Hem. Ebru Temizsoy
Hem. Sibel Ermurat 
Hem.Arzu Er
Hem Nilüfer Türkkan
Ebe Döne Abbasoğlu

20.) TEST İSTEM OPTİMİZASYONU KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Rabia Gönül Sezer
Doç. Dr. Çiğdem Yayla Abide
Doç. Dr. Serdar Moralıoğlu
Uzm. Dr. Sevim İpekbayrak
Uzm. Dr. Bülent Topaloğlu
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
İdari Mali İşler Müd. Yar. Hicran Sariye Koşar 

21.) AFET YÖNETİM EKİBİ

Başk. V. Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu 
Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu 
İdr. Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Sağ. Bak. Hiz. Md. Dr.Yeliz Doğan Merih
Siv. Savunma Amiri Zekeriya Aydın  
Kalite Yönetim Dir. Özlem Eriş
Koor. Hemş. Çiğdem Şimşek 

22.) TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU

Başkan Doç.Dr. Semra Kayataş Eser 
Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut 
Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 

23.) HASTANE KONSEYİ

Başkan  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
Uz.Dr. Bülent Topaloğlu 
SBHM. Dr. Yeliz Doğan Merih
İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Kalite Direk. Özlem Eriş
Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof.Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu 
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın  

24.) PALYATİF BAKIM EKİBİ

Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 
Uz.Dr. Neslihan Başkılıç
Uz.Dr. Erdal Sarı
Uz.Dr. Koray Pelin
Doç.Dr. Nilgün Karadağ
Sağ. Bak. Hizm. Müd. Yeliz Doğan Merih
Diyetisyen Elif Şengül
Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Sevgül
Kat Sor. Çiğdem Şimşek 
Psikolog Esra Aydın

25.) BİNA TURU EKİBİ

İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Baş. Yard. Dr. Nilgün Özaydın  
Tek. Serv. Sor. Ramazan Çelebi
Kal. Dir. Özlem Eriş
Hemş. Hiz. Sor. Aytül Coşkun  
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın 

26.) TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan İdari Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba 
Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın 
Hastane Yöneticisi V.  Bülent Topaloğlu
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yeliz Doğan Merih 
Kalite Direktörü Özlem Eriş
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)
Biyomedikal Birim Sor. Mine Yalçın 
Teknik Servis Sor.Ramazan Çelebi

27.) SOSYAL KOMİTE

Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Başkan Prof.Dr.Ayşenur Celayir
Uz. Dr. Ramazan Uluhan 
Doç Dr. Rabia Gönül Sezer
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş 
İdari Mali Hizmetler Müdürü Aynur Avcı Erkan
Zafer Oba (İdari Mali İşler Müdür Yrd.)
Aytül Coşkun ( Kat Koordinatörü )

28.) HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Hastane Başhekimi  Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Aynur Avcı Erkan 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih 
Acil Ser.Sor. Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer
Acil Ser.Sor.Hem. Derya Kılınç
Ameliyathane Sor.Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak 
Ameliyathane Sor.Hem.Filiz Avcı Kaya 
Yoğun Bakım Sor.Uz.Dr.Asuman Yılmaz
Yoğun Bakım Sor.Hem. Ayşe Uygun
Güvenlikten  Sorumlu Müd.Yar. Zafer Oba 
Enfeksiyon Hast.Uzmanı Zuhal Bolca 
Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
Sivil Savunma Amiri  Zekeriya Aydın 
İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten

29.) TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU

Başkan: Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Hicran Sariye Koşar
Uz.Dr. Ahmet Eser
Ebe Muhterem Tahmaz
Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç 
Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
Veri Giriş Deniz Günay
Hemşire Arzu Er