T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Komite ve Komisyon Listesi

KOMİSYON LİSTESİ

KY.LS.01


 1. Eğitim Komitesi
 2. Döner Sermaye Komisyonu
 3. Hemşirelik Hizmetleri Bilimsel Araştırma Komisyonu
 4. Hasta Güvenliği Komitesi
 5. Genel Sağlık Kurulu
 6. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu
 7. Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu
 8. Bilgi İşlem Komisyonu
 9. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 10.  Kan Transfüzyon Komitesi
 11. İlaç Yönetim Ekibi
 12. Bilimsel Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu
 13. Cinsiyet Araştırma Komisyonu
 14. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
 15. Klinik Nutrisyon Komisyonu
 16. Klinik Kalite Komisyonu
 17. Perinatolojı Konseyi
 18. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 19. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu
 20. Test İstem Optimizasyonu Komisyonu
 21. Afet Yönetim Ekibi
 22. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu
 23. Hastane Konseyi
 24. Palyatif Bakım Ekibi
 25. Bina Turu Ekibi
 26. Tesis Güvenliği Ekibi
 27. Mendelyan Kalıtılan Hastalıklar Komisyonu
 28. Sosyal Komite
 29. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu

1.) EĞİTİM KOMİTESİ

 • Başkan: Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Eğt. Görev. Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
 • Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan
 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Prof. Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut Bozaykut
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Oya Demirci
 • Eğitim Hemşiresi Tuğba Yılmaz Esencan
 • Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları
 • Eğitim Komitesi Sek. Veri Giriş Elemanı
 • İSG Uzmanı

2.) DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU

 • Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
 • Doç.Dr. Mahmut Doğru
 • Uz.Dr.Güner Emel Yolsal
 • Uz.Dr Özlem Temel
 • Uz.Dr Mehmet Besen
 • Uz.Dr Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr Ayşen Özkoral
 • Uz.Dr Resul Karakuş
 • Uz.Dr Serdar Moralıoğlu
 • Uz.Dr Pınar Kumru
 • Uz.Dr Nazmiye Nilgün Karadağ

3.) HEMŞİRELİK HİZMETLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 • Başkan: Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Ar-Ge Hemşiresi Ayşegül Alioğulları
 • Funda Öztürkan Erdek
 • Seda KÜÇÜKOĞLU
 • Çiğdem ŞİMŞEK
 • İkbal ENGİN
 • Nehir DEMİREL
 • Seda OLTULU
 • Gamze BAYKAL
 • Sare ASLAN
 • Çiğdem Gülşen
 • Döne ABBASOĞLU
 • Özlem KARABULUT
 • Elif ÖZER EKİZ
 • Ayşegül KURT
 • Hacer KÜLEK
 • Leyle KAYA
 • Betül COŞKUN
 • Sema MUTLU
 • Tuğba Yılmaz Esencan
 • Elif KILIÇ
 • Duygu TUNA
 • Cansu ARSLAN
 • Selma SEVİMLİ
 • Meliha EKEN
 • Kader SARAK
 • Zuhal NANE
 • Aytül Coşkun
 • Tuğba KARAKUŞ
 • Ayşegül ÜNAL
 • Semra KESKİN
 • Çiler KELEŞ GÖZÜTOK
 • Derya KILINÇ
 • Ayşe UYĞUN
 • Büşra ATA

4.) HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Başkan: Başhekim Yrd.Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • Kalite Direktörü Özlem Eriş
 • Uzm. Dr. Elif Tozkır
 • Uzm.Dr. Asuman Yılmaz
 • Uzm.Dr.Ayşen Özkoral
 • Uz.Dr.Erdal Sarı
 • Başeczacı Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Koor.Hem. Sor.Çiğdem Şimşek
 • İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Hicran Sariye Koşar
 • Enf. Hem. Funda Öztürkan Erdek
 • Sivil Savuma Amiri Zekeriya Aydın
 • Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)

5.) GENEL SAĞLIK KURULU

 • Başkan: Başhekim Yrd Op.Dr.Bülent Topaloğlu
 • Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
 • Dahiliye Uzmanı Uz.Dr. Mehmet Besen
 • Erişkin Psikiyatri Uzmanı Uz.Dr.Hacer Köksal
 • Genel Cerrahi Uzmanı Hasan Yavuz
 • KBB Uzmanı Op.Dr.Kamil Tamer Gürkök
 • Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Murat Günay
 • Nöroloji Uzmanı
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 • Hastayı Kurula Sevk Eden Doktor

6.) ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU

Asil Üyeler:

 • Başkan: Uz.Dr . Tayfun Kutlu
 • Uz.Dr Ali Aras

Yedek Üyeler:


 • Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Doç.Dr.Ebru Çöğendez
 • Uz.Dr.Belgin Devranoğlu
 • Uz.Dr. İlhan Şanverdi

7.) ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

Asil Üyeler:

 • Başkan: Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Prof.Dr.Güner Karatekin
 • Doç.Dr.Canan Kabaca Kocakuşak
 • Uzm.Dr.Feza Arısoy
 • Uz.Dr.Vildan Akgün
 • Uz.Dr.Mehmet Besen

Yedek Üyeler:


 • Uz. Dr. H. Tayfun Kutlu
 • Uz. Dr. Alev Aktaş
 • Uz.Dr.Hayrettin Ağralı

8.) BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU

 • Bşk: Dr.Nilgün Özaydın
 • Üye: İd.Ve Mali İşl. Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Üye: İd.Ve Mali İş.Md.Yrd Zafer Oba
 • Üye: Sağ. Bak. Hiz. Md. Yeliz Doğan Merih
 • Üye: Aytül Çoşkun- Hemşire
 • Üye:Firma Yetkilisi

Talebi olan kişi toplantıya davet edilir.

Bilgi Güvenliği Ekibi

 • Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdari Ve Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ph.Dr. Yeliz Doğan Merih
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Bilg. Tek. Yusuf Uçar

9.) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ


Enfeksiyon Kontrol Ekibi

 • Başkan: Uz. Dr. Zühal Bolca
 • Uz. Dr. Ramazan Uluhan
 • Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu
 • Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok
 • Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
 • Başhekim Yard. Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Sağl. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • İdari Mali İşler Müd. Yard. Aynur Avcı Erkan
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç. Dr. Mustafa Eroğlu
 • Doç .Dr. Gönül Sezer
 • Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr. Feyza Media Yıldız
 • Kalite Yönetim Direktörü Y. Özlem Eriş
 • Uz.Dr. Erdal Eskiçırak
 • Uz.Dr. İlter Yenidede
 • Uz.Dr. Serdar Moralıoğlu
 • Uz.Dr. Asuman Yılmaz
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Koordinatör Hemşire Çiğdem Şimşek
 • Koordinatör Hemşire Aytül Sezer
 • MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
 • Neonataloji Kliniği 5. Kat Sor. Hemş. Ebru Temizsoy
 • Neonataloji Kliniği 4. Kat Sor. Hemş. Elmas Kahramanoğlu
 • EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
 • Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Semra Keskin
 • Doğumhane Sor. Hemş. Seda Küçükoğlu
 • Jinekoloji Servisi Sor. Hemş. Münire Uğur
 • Jinekolojik Onkoloji- 3. Kat Jinekoloji Ser Sor. Hemş. Arife Aydın
 • Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Tuğba Karakuş Türker
 • ÇCYBÜ Sor. Hemş. Sibel Ermurat
 • Süt Çocuğu Servisi Sor. Hemş. Arzu Er
 • Ameliyathane Sor. Hemş. Filiz Avcı Kaya
 • Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay Şen
 • Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
 • Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın

10.) KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 • Başkan Uz.Dr. Ramazan Uluhan
 • Başkan Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Lab.Tek. Cevat Güvendi
 • Hemovijilans Hem. Serap Mengül
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak
 • Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer
 • Doç.Dr. Ebru Çöğendez
 • Uz.Dr. Hasan Yavuz
 • Uz.Dr. Çetin Kılıçcı
 • Uz.Dr. Asuman Yılmaz
 • Uz.Dr. Aysun Küçük
 • Uz.Dr. Oya Pekin
 • Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu
 • Doç.Dr. Oktav Bosnalı
 • Uz.Dr. Mehmet Besen
 • Koor.Hem. Çiğdem Şimşek
 • Koor.Hem Aytül Coşkun
 • Anest. Tek. Mehmet Özkan
 • Hem. Ebru Temizsoy
 • Hem. Elif Özer Ekiz
 • Hem Seda Küçükoğlu
 • Hem Gül Dereci
 • Hem. Gülboy Aybakan
 • Hem. Elmas Kahramanoğlu
 • Müd. Yard. Aslı Bilir
 • Hem. Arzu Er
 • Hem. Tuğba Karakuş
 • Hem. Sibel Ermurat
 • Hem. Yağmur Münire Uğur
 • Hem. Özlem Tuna
 • Hem. Semra Keskin
 • Hem. Ayşe Uygun

11.) İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

 • Başkan Hacer Aktürk
 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Sekreterya Ecz.Bilgen Cerit
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Uz.Dr. Zuhal Bolca
 • Uz.Dr. Feza Arısoy
 • Uz.Dr. Emine Kavas
 • Uz Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Uz.Dr. Erdal Sarı
 • Uz.Dr. Oktav Bosnalı
 • Uz.Dr. Çetin Kılıççı
 • Uz.Dr. Ramazan Uluhan
 • Koor. Hemş. Sor. Aytül Coşkun
 • Enf.Kont. Hem. Funda Öztürkan Erdek
 • Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok

12.) BİLİMSEL DESTEK PUANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Doç.Dr. Ebru Çöğendez
 • Uz.Dr. Oktav Bosnalı

13.) CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 • Başkan Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Uz.Dr. Serdar Moralıoğlu
 • Uz.Dr. Tayfun Kutlu
 • Uz.Dr.. Hacer Göksal
 • Uz.Dr. Gülsen Akay Tayfun/Doç.Dr. Ali Karaman
 • Uz.Dr.Suna Cesur
 • Uz.Dr. Bahar Özcabı
 • Uz.Dr. Umut Kaytanlı/ Uz.Dr. Evrim Çelik

14.) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

 • Başhekim V. : Uzm.Dr. Bülent Topaloğlu
 • Başhekim Yard. İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
 • İsg Uzmanı: Salih Kökten
 • İdari Ve Mali İşler: Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: Yeliz Doğan Merih
 • Sivil Savunma Amiri: Zekeriya Aydın
 • Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
 • Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
 • Kalite Direktörü: Özlem Eriş
 • Uzm. Doktor Erdal Sarı
 • Alt Yükl. Firma Sorumlusu: İsmail Özcan
 • Enfeksiyon Hemşiresi: Funda Öztürkan Erdek
 • Teknik Birim Sorumlusu: Ramazan Çelebi

15.) KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

 • Başkan Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Ecz.Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Diyetisyen Şaziye Sungur
 • Diyetisyen Elif Şengül
 • Uz.Dr. Bahar Özcabı
 • Kat Sor. Aytül Coşkun
 • Hemşire Çiğdem Sezer
 • Hemş. Derya Kılınç

16.) KLİNİK KALİTE KOMİSYONU

 • Başkan : Dr. Nilgün Özaydın
 • Kalite Yön. Dir. Özlem Eriş
 • Sağ. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Müdür Yardımcısı. Aslı Bilir
 • Uz.Dr. İlter Yenidede
 • USS Sorumlusu Mehtap Uysal

17.) PERİNATOLOJI KONSEYİ

 • Doç.Dr. Oya Demirci
 • Doç.Dr. Pınar Kumru
 • Doç.Dr. Ali Karaman
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Uz.Dr. Bülent Tandoğan
 • Uz.Dr. Oya Pekin
 • Uz.Dr. Ant Yavuz
 • Uz.Dr. Ecmal Kaygusuz/Yedek: Hülya Yavuz

Anomaliyle İlişkili Branş Sorumlusu Ve Ya Yan Dal Uzmanı Toplantıya Davet Edilir.

18.) RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Başkan Dr. Nilgün Özaydın
 • Uz.Dr. Ertuğrul Cömert
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç. Dr. Gönül Sezer
 • Uz. Dr. Sedat Arman
 • Uz. Dr. Bülent Tandoğan
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın
 • Hem. Aytül Coşkun
 • Röntgen Tek. Ali Malkoç
 • Biyomedikal Birim. Mine Yalçın
 • Tekn. Ramazan Arı
 • Tekn. Cevat Güvendi
 • Müd. Yard. Zafer Oba

19.) ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU

 • Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Sevinç Sanisoğlu
 • Sağ. Bak. Hiz. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Uz.Dr. Seren Karakuş
 • Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt
 • Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
 • Ebe Seda Küçükoğlu
 • Hem. Fatma Hacıoğlu
 • Hem. Tuğba Karakuş
 • Hem. Ebru Temizsoy
 • Hem. Sibel Ermurat
 • Hem.Arzu Er

20.) TEST İSTEM OPTİMİZASYONU KOMİSYONU

 • Başkan: Doç. Dr. Rabia Gönül Sezer
 • Uzm. Dr. Ramazan Uluhan
 • Uzm. Dr. Ayşen Özkoral
 • Uzm. Dr. Bülent Topaloğlu
 • Uzm Dr. Serdar Moralıoğlu
 • Uzm. Dr. Evrim Bostancı Ergen
 • İdari Mali İşler Müd. Yar. Hicran Sariye Koşar

21.) AFET YÖNETİM EKİBİ

 • Başk. V. Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdr .Mali İşler. Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağ. Bak. Hiz. Md.Yeliz Doğan Merih
 • Siv. Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Kalite Yönetim Dir. Özlem Eriş
 • Koor. Hemş. Çiğdem Şimşek

22.) TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU

 • Başkan Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
 • Doç.Dr. Canan Kabaca Kocakuşak

23.) HASTANE KONSEYİ

 • Başkan Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • SBHM. Yeliz Doğan Merih
 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Kalite Direk. Özlem Eriş
 • Prof.Dr. Ayşenur Celayir
 • Prof..Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Mustafa Eroğlu
 • Doç.Dr. Ebru Çöğendez
 • Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın

24.) PALYATİF BAKIM EKİBİ

 • Doç.Dr. Canan Kabaca
 • Uz.Dr. Neslihan Başkılıç
 • Uz.Dr. Erdal Sarı
 • Uz.Dr. Koray Pelin
 • Uz.Dr. Nilgün Karadağ
 • Sağ. Bak. Hizm. Müd. Yeliz Doğan Merih
 • Diyetisyen Şaziye Sungur
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Onur Sevgül
 • Kat Sor. Çiğdem Şimşek
 • Psikolog Esra Aydın

25.) BİNA TURU EKİBİ

 • İdari Mali İşler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Baş. Yard. Dr. Nilgün Özaydın
 • Tek. Serv. Sor. Ramazan Çelebi
 • Kal. Dir. Özlem Eriş
 • Biy. Bir. Mine Yalçın
 • Hemş. Hiz. Sor. Aytül Coşkun
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın

26.) TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Başkan İdari Mali İşler Müdür Yard. Zafer Oba
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Hastane Yöneticisi V. Bülent Topaloğlu
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yeliz Doğan Merih
 • Kalite Direktörü Özlem Eriş
 • Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)
 • Biyomedikal Birim Sor. Mine Yalçın
 • Teknik Servis Sor.Ramazan Çelebi

27.) MENDELYAN KALITILAN HASTALIKLAR KOMİSYONU

 • Doç.Dr. Ali Karaman (Tıbbi Genetik)
 • Uz.Dr. Arda Çetinkaya (Tıbbi Genetik)
 • Uz.Dr. M.Burak Mutlu (Tıbbi Genetik)
 • Uz.Dr. Gülsen Akay Tayfun (Çocuk Genetik)
 • Doç.Dr. Hatice Öztürkmen Akay (Ç.Radyolojı)
 • Uz.Dr. Emek Uyur Yalçın (Çocuk Nöroloji)
 • Uz.Dr. Nilüfer Hacıfazlıoğlu (Çocuk Nöroloji)
 • Uz.Dr. Bahar Özcabı (Çocuk Endokrinoloji)
 • Uz.Dr. Nelgin Esen (Çocuk Gastroenteroloji)

28.) SOSYAL KOMİTE

 • Başkan Prof.Dr.Ayşenur Celayir
 • Uz. Dr. Ramazan Uluhan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
 • İdari Mali Hizmetler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Doç Dr. Rabia Gönül Sezer
 • Dr.Öğr.Üyesi Banu Yılmaz
 • Zafer Oba (İdari Mali İşler Müdür Yrd.)
 • Aytül Coşkun ( Kat Koordinatörü )
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş

29.) HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU

 • Hastane Başhekimi Doç.Dr. Semra Kayataş Eser
 • Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Aynur Avcı Erkan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dr.Yeliz Doğan Merih
 • Acil Ser.Sor. Doç.Dr.Rabia Gönül Sezer
 • Acil Ser.Sor.Hem. Derya Kılınç
 • Ameliyathane Sor.Doç.Dr.Canan Kabaca
 • Ameliyathane Sor.Hem.Filiz Avcı Kaya
 • Yoğun Bakım Sor.Uz.Dr.Asuman Yılmaz
 • Yoğun Bakım Sor.Hem. Ayşe Uygun
 • Güvenlikten Sorumlu Müd.Yar. Zafer Oba
 • Enfeksiyon Hast.Uzmanı Zuhal Bolca
 • Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten

 • DOKÜMAN KODU: KY.LS.01            YAYIN TARİHİ:10-112015              REV. TARİHİ:                   REV: NO:               SAYFA NO: 3 / 9