T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Onko-Fertilite


KANSER VE ÜREMENİN KORUNMASI

Kanser tanısı ve tedavisindeki gelişmeler sonucu, kanserin kendisi ve tadaviye bağlı üreme potansiyeli kaybına yönelik sağlık hizmeti talebi gün geçtikçe artmaktadır. Buna bağlı olarak teknolojik gelişmeler ve yeni yapılan çalışmalar ışığında daha başarılı sonuçlar günümüzde elde edilebilmektedir. Üremenin korunmasına yönelik alınacak tedbirler arasında hastaya sunulabilecek seçenekler şu şekildedir:

  • Embriyo dondurulması
  • Yumurta dondurulup saklanması
  • Sperm dondurulup saklanması

Yumurta dondurulması günümüzde başarılı ve emniyetli bir yöntemdir.

 

Kanser tanısı almış, kemoterapi ya da kemoterapi planlanan hastalar, eğer gelecekte çocuk sahibi olma isteği taşıyorsa, takip oldukları merkezden aldıkları klinik, histopatolojik tanı ve planlanan tedaviyi içeren epikriz ile merkezimize başvurduklarında, tedavisi aksamayacak şekilde en kısa sürede gerekli işlemler yapılıp, üremeyi koruma amaçlı yapılacak tedaviye hızla başlanır, bu tedavinin mevcut kanser hastalığının seyri üzerine bir etkisi gözlenmemiştir.

 

Danışma Hattı: 0 216 391 0675