T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18/12/2018

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları


Hastanemizde Verilen Hizmetler

- Nedeni bilinmeyen ateş

- Tekrarlayan ateş

- Viral, bakteriyel, paraziter ve mantar hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi

- Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit)

- Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (otit, sinüzit, pnömoni, tüberküloz)

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları

- Doğuştan enfeksiyonlar

- Doğuştan ya da sonradan bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyonlar

- Hastane enfeksiyonları önlemi ve tedavisi

- Cerrahi alan enfeksiyonları

- Sağlıklı ve risk grubu çocuklarda aşılama ve danışmanlık 

Kadromuz