T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Formlar


Girişimsel İşlem Bilgilendirme ve Rıza Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

Mamografi Çekim Bilgilendirme ve Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) İşlemi Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) Randevu Bilgilendirme Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) Öncesi Bilgilendirme Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

İntra Venöz Pyelografi (IVP) İşlem Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

USG ve USG-Doppler tetkik listesi için lütfen tıklayınız…

Radyolojide yapılan tetkik listesi için lütfen tıklayınız…

USG ve USG-Doppler tetkik ön hazırlık listesi için lütfen tıklayınız…