T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Birim Kalite Sorumluları


BİRİM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KY.LS.02
 Hasta Bakımı Sağ. Bak. Hizm. Müd. Dr.Yeliz Doğan Merih,
 Hem. Aytül Coşkun, Hem. Çiğdem Şimşek, Hem. Ayşegül Alioğulları
 Enfeksiyonların Kontrolü Ve   Önlenmesi Uz.Dr. Zuhal Bolca, Enf.Hem. Çiler Keleş Gözütok, Enf. Hem.Seda   Oltulu 
 Perinatoloji Polikliniği Ebe Özlem Karabulut
 Genetik Tanı Merkezi Doç.Dr. Ali Karaman, Biy. Nurettin Fırat Kılıç
 ÜYTEM Uz. Dr. Elif Tozkır, Hem. Nazmiye Yürekli
 Çocuk Poliklinikleri
 Çocuk Yandal Poliklinikleri
 Hem. Zübeyde Köse
 Konsültan Poliklinikleri
 Jinekoloji Poliklinikleri
 Hem. Elif Özer Ekiz
 Murat Reis Semt Polikliniği Dt. Neslihan Akmaner, Hem.Necmiye Ergin
 Gebe İzlem Polikliniği Uz.Dr. Resul Karakuş, Hem. Kader Sarak
 Doğum Acil Uz.Dr. İlter Yenidede, Hem. Ayşegül Ünal
 Çocuk Acil Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer, Uz.Dr. Nihan Uygur, Hem. Derya Kılınç
 Biyokimya Lab. Hizmetleri Uz.Dr.Sevim İpekbayrak, Tek. Raşit Akkaya
 Patolojı Lab. Hizmetleri Doç.Dr. Hülya Yavuz, Lab.Tek.Nurhayat Dal
 Görüntüleme Hizmetleri Uz.Dr. Ertuğrul Cömert, Tek. Ali Malkoç
 Mikrobiyoloji Lab. Hizmetleri Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu, Tek. Ali Osman Aytaç
 Transfüzyon Hizmetleri Uz.Dr. Ramazan Uluhan, Cevat Güvendi
KLİNİKLER
 Jinekoloji Servisi Doç.Dr. Mustafa Eroğlu, Hem. Münire Uğur
 Ürojinekoloji,
 Pelvik Ağrı 
 Endometriyozis Cerrahi Servisi
 Uz.Dr. Çetin Kılıçcı, Hem. Ülkü Misket
 Erişkin Yoğun Bakım Uz.Dr. Asuman Yılmaz, Hem.Ayşe Sağır Uyğun
 Doğum Sonu Doç.Dr. Pınar Kumru, Hem. Semra Keskin 
 Perinatoloji Servisi Doç.Dr. Oya Demirci, Hem. Ayşe Falay
 Jinekolojik Onkoloji Kliniği  Prof.Dr. Murat Api, Hem. Deniz Özgel
 Çocuk YBÜ Uz.Dr. Gürkay Atay, Hem.Tuğba Karakuş
 Çocuk Servisleri Uz.Dr. Serpil Değirmenci, Uz.Dr. Erdal Sarı, Hem. Özlem Tuna,
 Hem. Arzu Er
 Çocuk Karma Servisi
 Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer, Hem. Gülboy Aybakan
 Çocuk Cerrahisi Kliniği - ÇCYYBÜ Prof.Dr. Ayşenur Celayir, Hem. Gül Dereci, Hem. Sibel Ermurat
 Doğum Sonu Bebek Odası Hem. Fatma Hacıoğlu
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 Sezaryen ve Jinekoloji   Ameliyathanesi Uz.Dr. Resul Karakuş, Hem. Filiz Avcı Kaya
 Çocuk Cerrahi Ameliyathanesi Prof.Dr. Ayşenur Celayir-Hem. Lilay Yüce Şen
 Anestezi Uz.Dr. Asuman Yılmaz , Ans. Tek. Mehmet Özkan
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 Neonatoloji Prof.Dr. Güner Karatekin, Doç.Dr.Sevilay Topçuoğlu,
 Hem. Ebru Temizsoy, Hem. Elmas Kahramanoğlu
 Sterilizasyon Hizmetleri Uz.Dr. Zuhal Bolca, Hem. Necla Topkara
 Doğumhane Uz.Dr. İbrahim Esener, Hem. Muhterem Tahmaz, Hem.Nilüfer Türkkan
 Gebe Eğitim Birimi Ebe Özlem Karabulut
 Eczane Hizmetleri Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 İdari Mali İşler Müdürlüğü Md.Yrd. Aslı Bilir
 Eğitim Yönetimi Hülya Eksan
 Başhekimlik Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu, Dr. Nilgün Özaydın
 Sivil Savunma Zekeriya Aydın
DOKÜMAN KODU: KY.LS.02   YAYIN TARİHİ:12-02-2014    REV. TARİHİ:06-02-2020    REV. NO:3   SAYFA NO:1/2