T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Birim Kalite Sorumluları


BİRİM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KY.LS.02
 Hasta Bakımı Sağ. Bak. Hizm. Müd. Muradiye Gül,
 Hem. Zübeyde Köse, Hem. Osman Özmen
 Enfeksiyonların Kontrolü Ve   Önlenmesi Uz.Dr. Zeynep Şule Çakar Enf.Hem. Çiler Keleş Gözütok, Enf. Hem.Seda   Oltulu Enf. Hem. Hatice Günay
 Perinatoloji Polikliniği Ebe Özlem Karabulut
 Genetik Tanı Merkezi Doç.Dr. Ali Karaman, Biy. Nurettin Fırat Kılıç
 ÜYTEM Uz. Dr. Belgin Devranoğlu, Hem. Nazmiye Yürekli
 Çocuk Poliklinikleri
 Çocuk Yandal Poliklinikleri
 Hem.Özlem Akkaya
 Konsültan Poliklinikleri
 Jinekoloji Poliklinikleri
 Hem. Elif Özer Ekiz
 Murat Reis Semt Polikliniği Dt. Neslihan Akmaner, Hem.Necmiye Ergin
 Gebe İzlem Polikliniği Uz.Dr. Resul Karakuş, Hem. Kader Sarak
 Doğum Acil Uz.Dr. İlter Yenidede, Hem. Ayşegül Ünal
 Çocuk Acil Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer, Uz.Dr. Nihan Uygur, Hem. Derya Kılınç
 Biyokimya Lab. Hizmetleri Uz.Dr.Soner Yeşilbaş, Tek. Raşit Akkaya
 Patolojı Lab. Hizmetleri Doç.Dr. Hülya Yavuz, Lab.Tek.Nurhayat Dal
 Görüntüleme Hizmetleri Uz.Dr. Hamza Özer, Tek.Birol Aşık
 Mikrobiyoloji Lab. Hizmetleri Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu, Tek. Ali Osman Aytaç
 Transfüzyon Hizmetleri Uz.Dr. Özlem Eroğlu Sucu, Cevat Güvendi
KLİNİKLER
 Jinekoloji Servisi Doç.Dr. Mustafa Eroğlu, Hem. Münire Uğur
 Ürojinekoloji,
 Pelvik Ağrı 
 Endometriyozis Cerrahi Servisi
 Uz.Dr. Çetin Kılıçcı, Hem. Ülkü Misket
 Erişkin Yoğun Bakım Uz.Dr. Ferah  Alay Ünal Hem.Ayşe Sağır Uyğun
 Doğum Sonu Doç.Dr. Pınar Kumru, Hem.Cansu Aslan
 Perinatoloji Servisi Doç.Dr. Oya Demirci, Hem. Ayşe Falay
 Jinekolojik Onkoloji Kliniği  Prof.Dr. Murat Api, Hem. Deniz Özgel
 Çocuk YBÜ Uz.Dr. Nihan Uygun Kürkçü Hem.Tuğba Karakuş
 Çocuk Servisleri Uz.Dr. Serpil Değirmenci, Uz.Dr. Erdal Sarı, Hem. Özlem Tuna,
 Hem.Deniz Kul
 Çocuk Karma Servisi
 Doç.Dr. Rabia Gönül Sezer, Hem.Yelda Karadere
 Çocuk Cerrahisi Kliniği - ÇCYYBÜ Prof.Dr. Ayşenur Celayir, Hem. Gül Dereci, Hem. Sibel Ermurat
 Doğum Sonu Bebek Odası Hem. Fatma Hacıoğlu
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
 Sezaryen ve Jinekoloji   Ameliyathanesi Uz.Dr. Çiğdem Yayla Abide , Hem. Filiz Avcı Kaya
 Çocuk Cerrahi Ameliyathanesi Prof.Dr. Ayşenur Celayir-Hem. Lilay Yüce Şen
 Anestezi Uz.Dr. Neslihan Baş kılıç , Ans. Tek.Ayşe Deniz
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
 Neonatoloji Prof.Dr. Güner Karatekin, Doç.Dr.Nazmiye Nilgün Karadağ, Doç.Dr. Sevilay Topçuoğlu, Hem. Ebru Temizsoy, Hem. Elmas Kahramanoğlu Hem. Şükran Gücer Hem.Esra
 Sterilizasyon Hizmetleri Uz.Dr. Zeynep Şule Çakar, Hem. Necla Topkara
 Doğumhane Uz.Dr. Ahmet Eser, Hem. Döne Abbasoğlu, Hem.Nilüfer Türkkan
 Gebe Eğitim Birimi Ebe Özlem Karabulut
 Eczane Hizmetleri Ecz. Mustafa Cüneyt Kamiloğlu
 İdari Mali İşler Müdürlüğü Md.Yrd. Aslı Bilir
 Eğitim Yönetimi Hülya Eksan
 Başhekimlik Uz. Dr. Sevinç Sanisoğlu, Dr. Nilgün Özaydın
 Sivil Savunma Akif Dilek
DOKÜMAN KODU: KY.LS.02   YAYIN TARİHİ:12-02-2014    REV. TARİHİ:05-03-2021    REV. NO:4   SAYFA NO:1/2