Komite ve Komisyon Listesi

KOMİSYON LİSTESİ
 
KY.LS.01

Tarih:14.03.2023 

 

1.Eğitim  Komitesi

2Hasta Güvenliği Komitesi

3.ÇÖZGEL (Çocuk Özel Gereksinim Raporu ) Kurulu

4.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu

5.Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu

6.Bilgi İşlem Komisyonu

7.Enfeksiyon Kontrol Komitesi

8. Kan Transfüzyon Komitesi

9. İlaç Yönetim Ekibi

10.Cinsiyet Araştırma Komisyonu

11. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

12. Klinik Nutrisyon Komisyonu

13. Klinik Kalite Komisyonu

14.Radyasyon Güvenliği Komitesi

15. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu

16.Acil Durum ve Afet Yönetimi Komisyonu

17.Palyatif Bakım Ekibi

18. Bina Turu Ekibi

19. Tesis Güvenliği Ekibi

20. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu

21. Tütünle Mücadele Komisyonu

           


1.EĞİTİM KOMİTESİ

 

   ●Başkan: Uz. Dr. Bülent Topaloğlu

   ● Eğt. Görev. Prof. Dr.Pınar Kumru

   ●İdari Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan

   ●Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül

   ●Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan

   ●Eğitim Hemşiresi Ebru Temizsoy

   ●Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş

   ●Prof. Dr. Ayşenur Celayir

   ●Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut

   ●Prof. Dr. Güner Karatekin

   ●İSG Uzmanı 

 

    HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

    ●Başhekim Yrd. Uz. Dr. Bülent Topaloğlu

    ●Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş

    ●Doç. Dr. Belgin Devranoğlu

    ● 
Uzm. Dr. Neslihan Baş Kılıç

   Uzm. Dr. Özlem Eroğlu Sucu

    ●Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel

    ●Ecz. Bilgen Cerit

    ●Koor. Hem. Osman Özmen

    ● İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Çağlar Ülger

    ●Hemovijilans Hem. Serap Mengül

    ●Enf. Hem. Seda Ayyıldız

    ●Sivil Savuma Zekeriya Aydın

    ●Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç

 

      3.ÇÖZGER (ÇOCUK ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU ) KURULU

 

    ●Başkan: Çocuk Hastalıkları Prof.Dr.Rabia Gönül Sezer Yamanel

    ●KBB Uzmanı Op. Dr. Kamil Tamer Gürkök

    ●Göz Hastalıkları Uzmanı

    ●Çocuk psikiyatri uzmanı

    ●Nöroloji Uzmanı

    ●Çocuk Cerrahi Uzmanı


                 
    4.ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU

 

Asil Üyeler:

        Başkan: Doç.Dr. Belgin Devranoğlu

        Doç.Dr Enis Özkaya

        Uz. Dr. Ali Aras

Yedek Üyeler:

    ●Uz Dr Elif Tozkır

    ●Yrd. Doç.Müşerref Banu Yılmaz

             

     
    5.ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU
    

Asil Üyeler:

    ●Başkan: Uz. Dr. Erdal Yücel

    ●Prof. Dr. Güner Karatekin

    ● Doç. Dr. Pınar Kumru

    ●Uzm. Dr. Asuman Yılmaz

    ●Uz. Dr. Çiğdem Gülmez

 Yedek Üyeler:

    ●Doç. Dr. Belgin Devranoğlu

    ●Uz. Dr. Alev Aktaş

 
         
 6.BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU

 

 • Bşk: Dr. Uz.Dr. Erdal Yücel
 • Üye: İd. ve Mali İşl. Müdürü Ömer Demirkoparan
 • Üye: İd. ve Mali İş. Md. Yrd Çağlar Ülger
 • Üye: Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • Üye: Firma Yetkilisi
 • Talebi olan kişi toplantıya davet edilir.

 

                   Bilgi Güvenliği Ekibi

 

                         ●Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Erdal Yücel

                         ●İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan

                         ● İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Çağlar Ülger

                         ●Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muradiye Gül

                         ●Ecz. Bilgen Cerit

                         ●Bilg. Tek. Yusuf Uçar

       7.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ                                  

  

        Enfeksiyon Kontrol Ekibi

 1. Başkan: Uzm. Dr. Zeynep Şule Çakar
 2. Uz. Dr. Ramazan Uluhan
 3. Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu
 4. Uz. Dr Merve İşeri Nepesov
 5. Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok
 6. Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
 • Başhekim Yard. Uz. Dr. Uz.Dr. Erdal Yücel
 • İdari Mali İşler Müdürü  Ömer Demirkoparan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  Muradiye Gül
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Prof.. Dr Oya Demirci
 • Uz. Dr. Pelin Özdemir Önder
 • Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel
 • Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Uzm. Dr. Nihan Uygur Külcü
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Uzm. Dr. Önder Tosun
 • Uzm. Dr. Resul Karakuş
 • Uz. Dr. Serdar Moralıoğlu
 • Uz. Dr. Neslihan Başkılıç
 • Ecz. Bilgen Cerit
 • Ecz. Semra Karakuzu
 • SBHM Birim Sorumlu Hemşiresi Zübeyde Köse
 • MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
 • Neonataloji Kliniği Sor.Hemş. Fatma Hacıoğlu
 • EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
 • Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Esin Coşkun
 • Doğumhane Sor. Ebe Döne Abbasoğlu
 • Jinekoloji Servisi Sor. Hemş. Andaç Akyüz
 • Ürojinekoloji- Pelvik Ağrı- Endometriozis- Cerrahi Servisi Sor. Hemş.Aybüke  Ergün
 • Jinekolojik Onkoloji Servisi Sor. Hemş Deniz Özgel
 • Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Özlem Burnas
 • ÇCYBÜ Sor. Hemş.  Elif Sıkı
 • Ameliyathane Sor. Hemş. Betül Keşoğlu
 • Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay Şen
 • Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
 • Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın       


        8.KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

 Başkan Uzm.Dr.Ramazan Uluhan

 Başkan Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel

    ●Uzm. Dr. Özlem Eroğlu Sucu

    ●Sağ. Bak. Hiz. Müd. Muradiye Gül

    ● Lab.Tek. Cevat Güvendi 

    ●Hemovijilans Hem. Serap Mengül

    ●Eğitim Sorumlusu Hülya Eksan

    ●Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş

    ●Müd. Yard. Aslı Bilir

    ●Prof. Dr.Sadık Şahin 

    ●Prof.Dr. Güner Karatekin

    ●Prof.Dr. Oya Demirci

    ●Prof.Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel

    ●Doç.Dr. Belgin Devranoğlu

    ●Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu

    ●Doç.Dr. Pınar Kumru

    ●Doç.Dr.Mine Güray Uzun

    ●Doç. Dr. Çetin Kılıçcı

    ●Uz.Dr.Ferah Alay Ünay

    ●Uz.Dr.Resul Karakuş

    ●Uz.Dr.Önder Tosun

    ●Uz.Dr. Hasan Yavuz

    ●Uz. Dr Oya Pekin

    ●Uz.Dr. Asuman Yılmaz

    ●Uz.Dr. Emre Dinçer

    ●Uz.Dr. Çiğdem Gülmez

    ●Koor.Hem. Münire Uğur

    ●Koor.Hem Osman Özmen

    ●Anest. Tek. Firvdes Şirin

    ●Hem. Fatma Hacıoğlu

    ●Ebe. Arife Ayazma

    ●Hem. Gül Dereci

    ●Hem. Elmas Kahramanoğlu

    ●Ebe. Döne Abbasoğlu

    ●Hem. Deniz Kul

    ●Hem. Özlem Burnas

    ●Hem. Elif Sıkı

    ●Hem. Andaç Akyüz

    ●Hem. Özlem Tuna

    ●Hem. Esin Çoşkun

    ●Hem.  Ayşe Uygun

    ●Hem. Ülkü Misket

    ●Hem. Deniz Özgel

    ● Hem. Ayşe Falay

    ●Hem. Derya Kılıç

    ●Hem Aybüke Ergün

    ●Hem. Merve Güney                                                                        9.İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

 

 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel

 • Ecz. Mine Öğütçü
 •  

 • Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
 • Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu
 • Doç.Dr. Çetin Kılıççı
 • Uz.Dr. Şule Çakar
 • Uz.Dr. Neslihan Baş Kılıç 
 • Uz.Dr. Serpil Değirmenci
 • Koor. Hemş. Sor Zübeyde Köse
 • Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok

 

   10.CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

   ●Başkan Prof. Dr. Ayşenur Celayir

   ●Uz. Dr. Suna Kılıç

   ●Prof. Dr. Güner Karatekin

   ●Doç. Dr. Ali Karaman

   ●Doç. Dr. Serdar Moralıoğlu ( sekreterya)

   ●Doç. Dr. Belgin Devranoğlu

   ●Doç. Dr. Ecmel Kaygusuz

   ●Uz. Dr. Umut Kaytanlı


 

     11.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

 

 • Başhekim V. : Uzm.Dr. Mustafa Bülent Topaloğlu
 • İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
 • İsg Uzmanı: Salih Kökten
 • İdari Ve Mali İşler: Müdürü Ömer Demirkoparan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • Kalite Direktörü: Özlem Eriş
 • Sivil Savunma Amiri: Zekeriya Aydın
 • Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
 • Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
 • Uzm. Doktor Çiğdem Gülmez
 • Enfeksiyon Hemşiresi: Çiler Keleş Gözütok
 • Teknik Birim Sorumlusu: Hasan Bayır

      12.KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

 


 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
 • Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof.Dr. Güner Karatekin

 • Ecz. Ecz. Bilgen Cerit
 •  

 • Diyetisyen  Elif Şengül
 • Uz.Dr Hümeyra Yaşar Köstek
 • Koor. Hem.  Zübeyde Köse
 • Hem. Çiğdem Demircan
 • Hem. Derya Kılınç
 • TPN Hemşiresi


    13.KLİNİK KALİTE KOMİSYONU

 

 

 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • İdari Mali İşler Müd.Ömer Demir Koparan
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Uz.Dr. Önder Tosun
 • Uz.Dr Çiğdem Gülmez
 • USS Sorumlusu Emir Öztürk

    
14.RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • Başkan Uz. Dr.Bülent Topaloğlu
 • Uz.Dr.Uz.Dr. Reyhan Karagül
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın 
 • Koor.Hem.Osman Özmen
 • Rad.Kalite Bir.Sor.Gülizar Karakayalı
 • Biyomedikal Birimi Aydın Gücer
 • Rad.Tekn. Ramazan Arı
 • Kan Merkezi Cevat Güvendi

 

       15.ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU

 • Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
 • Prof. Dr. Güner Karatekin
 • Doç.Dr. Pınar Kumru
 • Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
 • Eğitim Hem.Ebru Temizsoy
 • Sağlik Bakım Hizmetleri Birim. Sor. Münire Uğur
 • Diyetisyen Elif Şengül
 • Hem. Özlem Akkaya
 • Ebe Döne Abbasoğlu
 • Hem. Esin Coşkun
 • Hem. Fatma Hacıoğlu
 • Ebe Nilgün Demir Baycan
 • Hem. Özlem Burnas
 • Ebe Feyza Kale
 • Hem. Elif Sıkı
 • Ebe Arife Ayazma
 • Psikolog Esra Saraç

 

       16.    ACİL DURUM ve AFET YÖNETİM KOMİSYONU

 • Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdr .Mali İşler. Müdürü Ömer Demirkoparan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • İdr .Mali İşler. Müdür Yard.Çağlar Ülger
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş             
 • Siv. Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Koor. Hemş. . Zübeyde Köse
 • Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç
 • Ebe Ayşe Acıtan
   

      17.     PALYATİF BAKIM EKİBİ

 

 • Başhekim. Yard. Dr. Erdal Yücel
 • Doç.Dr.Elif Özer Kaya
 • Uz.Dr. Erdal Sarı
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • Diyetisyen Elif Şengül
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Dilan Çiçek
 • Koor.Hem. Münire Uğur
 • Psikolog Esra Aydın

 

       18.     BİNA TURU EKİBİ

 

 • Baş. Yard. Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Çağlar Ülger
 • Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
 • Hemş. Hiz. Sor. Zübeyde Köse
 • Hemş. Hiz. Sor. Osman Özmen
 • Tek. Serv.  Sor. Hasan Bayır
 • Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın
 • Biyomedikal Birim Sor.Aydın Gücer

 

      19.      TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

 • Başhekim Yard. Bülent Topaloğlu
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • İdari Mali İşler Müdür Yard. Çağlar Ülger
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Kalite Direktörü Özlem Eriş
 • Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç
 • Biyomedikal Birim Sor. Aydın Gücer
 • Teknik Servis Sor. Hasan Bayır

      

 20.     HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU

 • Hastane Başhekimi  Doç.Dr. İlhan Şanverdi
 • Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Ömer Demirkoparan
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
 • İMİM Yard. Çağlar Ülger
 • İMİM Yard. Aslı Bilir
 • Acil Ser.Sor.Uz.Dr.Özgür Aktaş
 • Ameliyathane Sor.Uz..Dr.Pelin Özdemir
 • Yoğun Bakım Sor. Uz. Dr. Eralp Bulutlar
 • Enfeksiyon Hast. Uzmanı Dr  Şule Çakar
 • Sivil Savunma Amiri  Zekeriya Aydın 
 • Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
 • İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten
 • Doğum Acil.Sor.Hem. Ayşegül Ünal
 • Yoğun Bakım Sor. Hem. Ayşe Uygun
 • HAP Birimi Personeli Zekeriya Aydın 

 

21.    TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU

                     

 • Başkan: Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
 • İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard. Ahmet Çağlar Ülger
 • Uz. Dr. Önder Tosun
 • Ebe.Betül Keşoğlu
 • Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç
 • Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
 • Veri Giriş Arzu Demirci
 • Hasta Hakları Hanife Karaoğlan