Komite ve Komisyon Listesi

KOMİSYON LİSTESİ
 
KY.LS.01

Tarih:03-01-2022 

 
1.Eğitim Komitesi
2.Döner Sermaye Komisyonu
3.Hasta Güvenliği Komitesi
4.ÇÖZGEL (Çocuk Özel Gereksinim Raporu ) Kurulu 
5.Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sağlık Kurulu
6.Anne Ölümleri İnceleme Komisyonu
7.Bilgi İşlem Komisyonu
8.Enfeksiyon Kontrol Komitesi
9. Kan Transfüzyon Komitesi
10. İlaç Yönetim Ekibi
11. Bilimsel Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu
12. Cinsiyet Araştırma Komisyonu
13. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
14. Klinik Nutrisyon Komisyonu
15. Klinik Kalite Komisyonu 
16. Perinatolojı Konseyi
17. Radyasyon Güvenliği Komitesi
18. Anne Sütü Ve Emzirmeyi Destekleme Komisyonu
19.Afet Yönetim Ekibi 
20. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulu
21. Hastane Konseyi 
22. Palyatif Bakım Ekibi 
23. Bina Turu Ekibi 
24. Tesis Güvenliği Ekibi 
25. Hastane Afet Planı Hazırlama Komisyonu
26. Tütünle Mücadele Komisyonu


1.EĞİTİM KOMİTESİ

 

Başkan: Uz. Dr. Bülent Topaloğlu
Eğt. Görev. Prof. Dr. Oya Demirci
İdari Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan
Eğitim Hemşiresi Ebru Temizsoy
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof. Dr. Güner Karatekin
İSG Uzmanı

 

 

 

 2.DÖNER SERMAYE İNCELEME KOMİSYONU

 

Uz. Dr. Özgür Aktaş
Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
Doç. Dr Serdar Moralıoğlu
Doç. Dr Nazmiye Nilgün Karadağ
Doç. Dr. Enis Özkaya
Baş. As Uzm.Dr. Resul Karakuş
Baş. As Uz.Dr Nihan Uygur Külcü
Uz. Dr  Ali Aras
Uz. Dr. Nurten Bozlak

       
                   
3.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başhekim Yrd. Uz. Dr. Bülent Topaloğlu
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Doç. Dr. Belgin Devranoğlu
Uzm. Dr. Neslihan Baş Kılıç
Prof. Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel
Ecz. Bilgen Cerit
Koor. Hem. Osman Özmen
İdari Ve Mali İşler Müdürlüğü Çağlar Ülger
Enf. Hem. Hatice Günay
Sivil Savuma Zekeriya Aydın
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)

     
                   
4.ÇÖZGER (ÇOCUK ÖZEL GEREKSİNİM RAPORU ) KURULU

 

Başkan: Çocuk Hastalıkları Prof.Dr.Rabia Gönül Sezer Yamanel
KBB Uzmanı Op. Dr. Kamil Tamer Gürkök
Göz Hastalıkları Uzmanı
Çocuk psikiyatri uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Çocuk Cerrahi Uzmanı
Gelişimsel Pediatri uzmanı Pınar Zengin Akkuş
Hastayı Kurula Sevk Eden Doktor

   
                 
5.ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZİ SAĞLIK KURULU

Asil Üyeler:

Başkan: Doç.Dr. Belgin Devranoğlu
Doç.Dr Enis Özkaya
Uz. Dr. Ali Aras

Yedek Üyeler:

Doç.Dr.Ebru Çöğendez

Uz Dr Elif Tozkır

Yrd. Doç.Müşerref Banu Yılmaz


     
 6.ANNE ÖLÜMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

  Asil Üyeler:

Başkan: Uz. Dr. Erdal Yücel
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr. Pınar Kumru
Uzm. Dr. Asuman Yılmaz
Uz. Dr. Çiğdem Gülmez

 Yedek Üyeler:

Doç. Dr. Belgin Devranoğlu
Uz. Dr. Alev Aktaş       
 7.BİLGİ İŞLEM KOMİSYONU

 

Bşk: Dr. Uz.Dr. Erdal Yücel
Üye: İd. ve Mali İşl. Müdürü Ömer Demirkoparan
Üye: İd. ve Mali İş. Md. Yrd Çağlar Ülger
Üye: Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Üye: Firma Yetkilisi
Talebi olan kişi toplantıya davet edilir.

 

                   Bilgi Güvenliği Ekibi

 

Başkan Başhekim Yardımcısı Uz Dr. Erdal Yücel
İdari Ve Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan
İdari Ve Mali İşler Müdür Yard. Çağlar Ülger
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muradiye Gül
Ecz. Bilgen Cerit
Bilg. Tek. Yusuf Uçar8.ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ                                  

  

Enfeksiyon Kontrol Ekibi

1- Başkan: Uzm. Dr. Zeynep Şule Çakar
2- 
Uz. Dr. Ramazan Uluhan
3-
Uz. Dr. Özlem Eroğlu Sucu
4-
Uz. Dr Merve İşeri Nepesov
5-
Enf. Kontrol Hemş. Çiler Keleş Gözütok
6-
Enf. Kontrol Hemş. Seda Ayyıldız
7-
Enf. Kontrol Hemş. Hatice Günay

Başhekim Yard. Uz. Dr. Uz.Dr. Erdal Yücel
İdari Mali İşler Müdürü  Ömer Demirkoparan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü  Muradiye Gül
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr Oya Demirci
Uz. Dr. Pelin Özdemir Önder
Doç. Dr. Gönül Sezer
Doç. Dr. Sevilay Topçuoğlu
Uzm. Dr. Nihan Uygur Külcü
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Uzm. Dr. Önder Tosun
Uzm. Dr. Resul Karakuş
Uz. Dr. Serdar Moralıoğlu
Uz. Dr. Neslihan Başkılıç
Ecz. Bilgen Cerit
Ecz. Semra Karakuzu
SBHM Birim Sorumlu Hemşiresi Zübeyde Köse
MSÜ Sor. Hemş. Nejla Topkara
Neonataloji Kliniği Sor.Hemş. Fatma Hacıoğlu
EYBÜ Sor. Hemş. Ayşe Uygun
Doğum Sonu Servisi Sor. Hemş. Esin Coşkun
Doğumhane Sor. Ebe Döne Abbasoğlu
Jinekoloji Servisi Sor. Hemş. Andaç Akyüz
Ürojinekoloji- Pelvik Ağrı- Endometriozis- Cerrahi Servisi Sor. Hemş. Ülkü Misket
Jinekolojik Onkoloji Servisi Sor. Hemş Deniz Özgel
Çocuk YBÜ Sor. Hemş. Özlem Burnas
ÇCYBÜ Sor. Hemş.  Sibel Ermurat
Ameliyathane Sor. Hemş.  Filiz Avcı Kaya
Çocuk Cerrahi Ameliyathane Sor. Hemş. Lilay Şen
Tüp Bebek Birimi Sor. Hemş. Nazmiye Yürekli
Çevre Birim Sorumlusu Zekeriya Aydın
9.KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 

 Başkan Uzm.Dr.Ramazan Uluhan
Başkan Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
Uzm. Dr. Özlem Eroğlu Sucu
Sağ. Bak. Hiz. Müd. Muradiye Gül
Lab.Tek. Cevat Güvendi 
Hemovijilans Hem. Serap Mengül
Eğitim Sorumlusu Hülya Eksan
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof.Dr. Murat Api
Prof.Dr. Güner Karatekin
Prof.Dr. Oya Demirci
Prof.Dr. Rabia Gönül Sezer Yamanel
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu
Doç.Dr. Pınar Kumru
Doç.Dr.Mustafa Eroğlu
Doç. Dr. Çetin Kılıçcı
Uz.Dr.Ferah Alay Ünay
Uz.Dr.Resul Karakuş
Uz.Dr.Önder Tosun
Uz.Dr. Hasan Yavuz
Uz. Dr Oya Pekin
Uz.Dr. Asuman Yılmaz
Uz.Dr. Emre Dinçer
Uz.Dr. Çiğdem Gülmez
Müd. Yard. Aslı Bilir
Koor.Hem. Münire Uğur
Koor.Hem Osman Özmen
Anest. Tek. Ayşe Deniz
Hem. Fatma Hacıoğlu
Ebe. Nilüfer  Türkkan
Hem. Esin Coşkun
Hem. Gül Dereci
Hem. Elmas Kahramanoğlu
Ebe. Döne Abbasoğlu
Hem. Deniz Kul
Hem. Özlem Burnas
Hem. Sibel Ermurat
Hem. Andaç Akyüz
Hem. Özlem Tuna
Hem. Esin Çoşkun
Hem.  Ayşe Uygun
Hem. Ülkü Misket
Hem. Şule Öfkeli
Hem. Ayşe Falay
Hem. Ülkü Misket
Hem. Derya Kılıç 10.İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

 

Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
Ecz. Ecz. Bilgen Cerit
Uz.Dr. Şule Çakar
Uz.Dr. Neslihan Baş Kılıç 
Uz Dr. Sevilay Topçuoğlu
Uz.Dr. Serpil Değirmenci
Doç.Dr.Serdar Moralıoğlu
Doç.Dr. Çetin Kılıççı
Koor. Hemş. Sor Zübeyde Köse
Enf.Kont. Hem. Çiler Keleş Gözütok
 11.BİLİMSEL DESTEK PUANI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Başkan: Prof.Dr. Ali Karaman
Doç.Dr. Ebru Çöğendez
Doç.Dr Sevilay Topcuoğlu
   
 12.CİNSİYET ARAŞTIRMA KOMİSYONU

 

Başkan Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Uz. Dr. Suna Kılıç
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç. Dr. Ali Karaman
Doç. Dr. Serdar Moralıoğlu ( sekreterya)
Doç. Dr. Belgin Devranoğlu
Doç. Dr. Ecmel Kaygusuz
Uz. Dr. Asya Armağan Terbaş      

13.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

 

Başhekim V. : Uzm.Dr. Erdal Yücel
İşyeri Hekimi: Nilgün Özaydın
İsg Uzmanı: Salih Kökten
İdari Ve Mali İşler: Müdürü Ömer Demirkoparan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Direktörü: Özlem Eriş
Sivil Savunma Amiri: Zekeriya Aydın
Çalışan Baştemsilcisi: Zekeriya Aydın
Kurum Hemşiresi Gonca Özay Demirkol
Uzm. Doktor Çiğdem Gülmez
Enfeksiyon Hemşiresi: Çiler Keleş Gözütok
Teknik Birim Sorumlusu: Hasan Bayır


     

       
 14.KLİNİK NUTRİSYON KOMİSYONU

 

Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
Prof.Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof.Dr. Güner Karatekin
Ecz. Ecz. Bilgen Cerit
Diyetisyen  Elif Şengül
Uz.Dr Suna Kılınç
Kat Sor. Zübeyde Köse
Hemşire Çiğdem Demircan
Hemş. Derya Kılınç15.KLİNİK KALİTE KOMİSYONU

 

Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
İdari Mali İşler Müd.Ömer Demir Koparan
Kalite Yönetim Direktörü  Özlem Eriş
Uz.Dr. Önder Tosun
Uz.Dr Çiğdem Gülmez
USS Sorumlusu Emir Öztürk

             

 16.PERİNATOLOJI KONSEYİ

 

Başkan Prof.Dr. Oya Demirci
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Doç. Dr. Ali Karaman
Prof. Dr. Güner Karatekin
Uz. Dr. Mucize Eriç Özdemir
Uz. Dr. Oya Pekin
Uz. Dr Lütfiye Uygur
Uz. Dr Abdullah Alpınar
Uz Dr Nurdan Erol,
Uz. Dr. Güher Bolat
Uz. Dr Nilüfer Hacıfazlıoğlu
Uzm Dr. Emek Uygur Yalçın
Anomaliyle İlişkili Branş Sorumlusu Ve Ya Yan Dal Uzmanı Toplantıya Davet Edilir.

 17.RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Başkan Uz. Dr.Bülent Topaloğlu
Uz.Dr. Uz.Dr. Reyhan Karagül
Prof. Dr. Güner Karatekin
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın 
Koor.Hem.. Osman Özmen
Rad.Kalite Bir.Sor.Gülizar Karakayalı
Biyomedikal Birimi Tuğba Çimendağ
Rad.Tekn. Ramazan Arı
Kan Merkezi Cevat Güvendi
●I
MIM Yard. Çağlar Ülger
 18.ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEYİ DESTEKLEME KOMİSYONU

Başkan: Başhekim Yard. Uz.Dr. Erdal Yücel
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof. Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof. Dr. Güner Karatekin
Doç.Dr. Pınar Kumru
Laktasyon Hemş. Ayşegül Kurt
Eğitim Bir. Sor. Hülya Eksan
Diyetisyen Elif Şengül
Hem. Ayşe Uygun
Hem. Deniz Kul
Ebe Döne Abbasoğlu
Hem. Esin Coşkun
Hem. Andaç Akyüz
Hem. Fatma Hacıoğlu
Ebe Nilgün Demir Baycan
Hem Nilüfer Türkkan
Hem.Özlem Burnas
Hem. Şule Öfkeli
Ebe Feyza Kale
Hem. Ülkü Misket
Hem. Sibel Ermurat
Hem.Ebru Temizsoy
Hem. Deniz Özgel
 19.AFET YÖNETİM EKİBİ

Başkan V. Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
Başhekim Yard. Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
İdr .Mali İşler. Müdürü Ömer Demirkoparan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş             
Siv. Savunma Amiri Zekeriya Aydın
Koor. Hemş. . Zübeyde Köse


       
 20.TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU

 

Başkan Doç. Dr. İlhan Şanverdi
Prof. Dr. Ayşenur Celayir
Prof.Dr.Rabia Gönül Sezer Yamanel
Doç. Dr. Pınar Kumru
Doç. Dr. Enis Özkaya

 

Yedek Üyeler

Doç. Dr.. Erbil Çakar
Doç. Dr .Ebru Çöğendez


         
  21.HASTANE KONSEYİ

 

Başkan  Doç.Dr. İlhan Şanverdi
Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
İdari Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Prof.Dr. Ayşenur Celayir
Prof..Dr. Abdulkadir Bozaykut
Prof.Dr. Güner Karatekin
Prof.Dr. Oya Demirci
Uzm.Dr. Resul Karakuş
Ecz. Ecz. Bilgen Cerit
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın 22.PALYATİF BAKIM EKİBİ

 

Baş. Yard. Dr. Erdal Yücel
Doç.Dr.Elif Özer Kaya
Uz.Dr. Erdal Sarı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Diyetisyen Elif Şengül
Sosyal Hizmet Uzmanı Fadime Başkurt
Koor.Hem. Münire Uğur
Psikolog Esra Aydın
 23.BİNA TURU EKİBİ

 

Baş. Yard. Dr. Erdal Yücel
İdari Mali İşler Müdürü Ömer Demirkoparan
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Çağlar Ülger
Kalite Yönetim Direktörü Özlem Eriş
Hemş. Hiz. Sor. Zübeyde Köse
Hemş. Hiz. Sor. Osman Özmen
Tek. Serv.  Sor. Hasan Bayır
Sivil Savunma Uzmanı Zekeriya Aydın
Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ
 24.TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

Başkan İdari Mali İşler Müdür Yard. Çağlar Ülger
Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
Hastane Yöneticisi V.  Bülent Topaloğlu
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Direktörü Özlem Eriş
Güvenlik Amiri ( Hizmet Firması Sorumlusu)
Biyomedikal Birim Sor.Tuğba Çimendağ
Teknik Servis Sor Hasan Bayır


       
 25.HASTANE AFET PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Hastane Başhekimi  Doç.Dr. İlhan Şanverdi
Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Ömer Demirkoparan
Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. Muradiye Gül
Kalite Yönetim Direktörü Hem.Özlem Eriş
Acil Ser.Sor. Prof.Dr.Rabia Gönül Sezer Yamanel
Acil Ser.Sor.Hem. Derya Kılınç
Ameliyathane Sor.Uz..Dr.Pelin Özdemir Önder
Ameliyathane Sor.Hem.Filiz Avcı Kaya
Yoğun Bakım Sor. Uz. Dr. Resul Karakuş
Yoğun Bakım Sor. Hem. Ayşe Uygun
Güvenlikten  Sorumlu Müd. Yar. Çağlar Ülger
Enfeksiyon Hast. Uzmanı Şule Çakar
Sivil Savunma Amiri  Zekeriya Aydın  
İş Yeri Güvenliği Uzmanı Salih Kökten
 26.TÜTÜNLE MÜCADELE KOMİSYONU

                     

Başkan: Uz.Dr. Bülent Topaloğlu
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.Çağlar Ülger
Uz. Dr. Önder Tosun
Hem. Kader Sarak
Güvenlik Amiri Danış Dalkılıç
Sivil Savunma Amiri Zekeriya Aydın
Veri Giriş Deniz Günay
Hasta Hakları Hanife Karaoğlan