Özdeğerlendirme Planı

  • Öz Değerlendirme Ekipleri değerlendireceği birimleri  özdeğerlendirme tarih aralığında  “1“ gün öncesinden arayıp değerlendirme saati konusunda bilgilendirmelidir. 

EKİPLER

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

TARİH/TAKVİM

  1. EKİP

Baş.Yar.Sevinç Sanisoğlu

Sağ.Bak.Hiz.Müd. Muradiye Gül

Kalite Direktörü Özlem Eriş

Sor. Hem. Ayşe Falay

 

Hasta Deneyimi

Sosyal Sorumluluk

Otelcilik Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanımı

Bilgi Yönetim Sistemi

Kadın Doğum Ameliyathanesi

22-11-2021 /

12-12-2021

  1. EKİP

Eğitim Koordinatörü Hülya Eksan

Sor. Hem. Özlem Tuna

Birim sorumlusu Engin Ferhatoğlu

Risk Yönetimi

Radyasyon Güvenliği

Transfüzyon Merkezi

İstenmeyen Olay bildirimi

Doküman Yönetimi

22-11-2021 /

12-12-2021

  1. EKİP

Koordinatör Hemşire Münire Uğur

Sor. Hem. Esin Coşkun

Birim Sorumlusu Emrah Sezer

 

Kalite Yönetimi

Göstergelerin İzlenmesi

Kalite Göstergeleri

Yaşam SonuHizmetler

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

22-11-2021 /

12-12-2021

  1. EKİP

Koordinatör Hemşire Zübeyde Köse

Sor.Hem. Elif Özer Ekiz

Birim SorumlusuNermin Gezer

Polıklinikler

(Perinatoloji/Semt/Çocuk/Gebe İzlem Pol)

Eğitim Yönetimi

Erişkin Yoğun Bakım

22-11-2021 /

12-12-2021

5.EKİP

Doç.Dr. Pınar Kumru

Hem.Ebru Temizsoy

Acil Durum Afet Yönetimi Zekeriya Aydın

 

Neonatoloji

Genel Pol.

Biyokimya Lab.

Mikrobiyoloji Lab.

22-11-2021 /

12-12-2021

6.EKİP

Enfeksiyon Hem. Çiler Keleş Gözutok

Hemovijilans Hem .Serap Mengül

Sor. Lab. Tek. Ali Osman Aytaç

 

İlaç Yönetimi

Sterilizasyon Hizmetleri

Çocuk Ameliyathanesi

Tüp Bebek Ameliyathanesi

22-11-2021 /

12-12-2021

7.EKİP

Sor. Hem. Derya Kılınç

Sor. Hem. Sibel Ermurat

Birim sorumlusu Cevat Güvendi

Doğum Acil

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Atık Yönetimi

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

22-11-2021 /

12-12-2021

8.EKİP

Baş. Yar. Nilgün Özaydın

Hem. Ayşegül Kurt

Sor. Fatma Hacıoğlu

Doğum Hizmetleri

Çocuk Cerrahi Servisi

Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım

Çocuk Yoğun Bakım

22-11-2021 /

12-12-2021

9.EKİP

Sor. Hem. Ayşegül Ünal

Sor. Hem. Nilüfer Türkkan

Süpervizör Hem. Aydın Gücer

Çocuk Acil

Perinatoloji Servisi

Süt Çocuğu-Covid Servisi

Süt Çocuğu-Büyük Çocuk Servisi

22-11-2021 /

12-12-2021

10.EKİP

Koordinatör Hemşire Osman Özmen

Sor. Ebe Döne Abbasoğlu

Sor. Hem. Ayşe Uygun

Ürejinekoloji Endometriozis Pelvik Ağrı Serv.

Doğum Sonu Servisi

Jinekoloji Servisi

Jinekoloji Onkoloji Servisi

22-11-2021 /

12-12-2021

11.EKİP

Baş.Yar.Bülent Topaloğlu

Dokümantasyon Sor. Asuman Turgut Duran

Sor.Hem. Ülkü Misket

Birim Sorumlusu Emir Öztürk

Kurumsal Yapı

Kurumsal Verimlilik

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Tesis Yönetimi

Acil Durum Afet Yönetimi

Patoloji Lab.

22-11-2021 /

12-12-2021