Staj Başvuruları


1.Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları

Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması gerekmektedir.Neticelerini de içeren Sağlık Kurulu Raporu aranır.

Daha önce sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır)
yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapmasında sakınca yoktur' kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir, Sağlık kurulu raporu aranmaz.

2.Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak IgM ve IgG Hemogram, 
AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
Göz muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,
KBB uzman muayenesi veya odyometri sonucu ( gürültü riski olan yerlerde staj yapacaklar için)
EKG raporu ve akciğer grafisi raporu, 
Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,

2.1 Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

Radyolojide staja başlayacaklardan; periferik yayma
Ameliyathanede staja başlayacaklardan; solunum fonksiyon testi sonuçları
Patoloji Laboratuvarında staja başlayacaklardan; atipik hücre açısından periferik yayma ve solunum fonksiyon testleri sonuçları
Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; hijyen eğitimi belgesi
Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; Hepatit A ve suçiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması
Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm öğrencilerinden; Suçiçeği (Anti VZV IgG) markerları
Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları