Formlar
23 Aralık 2019

Girişimsel İşlem Bilgilendirme ve Rıza Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

Mamografi Çekim Bilgilendirme ve Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) İşlemi Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) Randevu Bilgilendirme Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

Histerosalpingografi (HSG) Öncesi Bilgilendirme Formu İndirmek için lütfen tıklayınız…

İntra Venöz Pyelografi (IVP) İşlem Rıza Belgesi İndirmek için lütfen tıklayınız…

USG ve USG-Doppler tetkik listesi için lütfen tıklayınız…

Radyolojide yapılan tetkik listesi için lütfen tıklayınız…

USG ve USG-Doppler tetkik ön hazırlık listesi için lütfen tıklayınız…