T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21/12/2020

Uygulama Merkezi


                   

Hastanemizin  kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahisi alanında yürüttüğü  asistan eğitimleri, uzmanlık sonrası eğitimler, hemşire ve ebe (mezuniyet sonrası eğitimler) eğitimlerinin süreçlerini daha efektif hala getirmek, etkin deneyimlerini sağlık profesyonelleri ile paylaşmak ve alanında uzman sağlık çalışanları yetiştirmek amacı ile hastanemiz bünyesinde kurduğu  "Zeynep Kamil Uygulama Merkezi”nin açılışı 18.09.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu merkez içerisinde; maketler ve training box gibi uygulama materyalleri ile uygulama odaklı eğitim sürecinin aktif hale getirilmesi hedeflenmiştir.