Staj Başvuruları
14 Şubat 2024

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

    1. Tek Hekim Raporu (İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabip) aranır. Stajyerlerin sağlık raporu; staj yapacağı hastanenin İşyeri Hekimi, Tabip, Uzman Tabiplerce kurum bünyesinde verilir. Raporun aslını getirmesi gerekmektedir.

Daha önce yukarıda bahsi geçen tek hekim sağlık raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj    yapılacak‘………….   hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında engel yoktur’  kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir.

Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde staj görmesinde tereddüt oluşması halinde konsültasyon talep edilebilir.

Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler (Genel)

  • HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan  Grubu sonuçları,
  •  Akciğer grafisi, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre ek tetkikler istenebilir.
  •  Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı.

 

Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler

 

Diyetisyenlik bölümü öğrencilerinden; yukarıda bahsi geçen genel tetkiklere ek olarak hijyen eğitimi belgesi.

 Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıda bahsi geçen genel tetkiklere ek olarak Hepatit A ve su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması.

Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm (Hemotoloji ve organ nakli)

 öğrencilerinden; yukarıda bahsi geçen  tetkiklere ek olarak genel Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında staj yapacak öğrencilerden; 5.5.1 de bahsi geçen tetkiklere ek olarak

 Hepatit A (Anti HAV IgG) markerları.

Yapılan tetkiklerin çıktıları hazırlanan dosyada olması gereklidir.

 2. İş sağlığı güvenliği eğitimi katılım belgesinin  fotokopisi (16 saatlik hazırlanan ve eğitim tarihi bir yılı geçmemiş belge olacak)

 3. SGK  (Üniversitesi tarafından verilecek. Uygulamalı ders kapsamında gelen öğrencilerin de üniversiteleri SGK yaptıysa getirmesi gerekmektedir.)

 4. Öğrenci belgesi

 5. Kimlik fotokopisi

 6. Staj / Mesleki eğitim sözleşmesi (Uygulamalı ders kapsamında gelen öğrencilerin uygulamalı ders sözleşmesi getirmesi gerekiyor.)

 7.1 adet fotoğraf

 

BÜTÜN EVRAKLAR HAZIRLANIP 15 GÜN ÖNCE İŞ YERİ HEKİMİNE TESLİM EDİP STAJ YAPABİLİR ONAYI ALDIKTAN SONRA EĞİTİM BİRİMİNE TESLİM EDECEKTİR.   

> STAJ SÖZLEŞMESİ

UYGULAMALI DERS SÖZLEŞMESİ