Çocuk Acil
28 Aralık 2020

ACİL nedir?

Derhal tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde kendi sağlığında, vücut fonksiyonlarında ya da organ fonksiyonlarında ciddi bozulmaya yol açacağı kaygısı yaratan, ani olarak ve yeterince şiddetli (ciddi ağrıda dahil) ortaya çıkan tıbbi durum

Çocuk Acil Kliniğinde

Zehirlenmeler

Febril konvülziyon –ateşli havale

Astım atak tedavisi

Akut Bronşiyolit ve Tekrarlayan hışıltı tedavisi

Kruplu hasta

Düşmeyen ateş

Akut ürtiker, anjiödem, Anafilaksi, Şok ve sıvı tedavisi

Bradikardi, VentrikülerTaşikardi

Supraventriküler Taşikardiye (SVT)

Nabızsız Arrest, Resüsitasyon, Suda Boğulma

Senkop- bayılma

Siyanoz- morarma

Diyabetik Ketoasidoz Tanı, Tedavi, Takip …vb hastalıklara acil müdahale yapılmaktadır. Klinik gerekliliğe göre monitorizasyon, damar yolu açma, i.v. sıvı, enjeksiyon, sonda takma, mide yıkama, nebül tedavisi, oksijen tedavisi gibi girişimler yapılmaktadır.