EPK
13 Mart 2023

Eğitim Planlama Kurulu

YÖNETİM

Başkan:

Doç. Dr. İlhan ŞANVERDİ

Başkan Yardımcısı:

Prof. Dr. Ayşenur CELAYİR

Üyeler:

Prof. Dr. Pınar KUMRU

Prof. Dr. Rabia Gönül SEZER YAMANEL

Doç. Dr. Habibe AYVACI TAŞAN

Yedek Üyeler:

Doç. Dr. Belgin DEVRANOĞLU

Doç. Dr. Erbil ÇAKAR

Uz. Dr. (Başasistan) Özlem ERDEDE