Perinatoloji Polikliniği
07 Ocak 2022

 • Perinatoloji Nedir? Neden Önemlidir?

Perinatoloji dediğimiz gebelik ve doğum bilimi gebe kadınların ve bebeklerinin sağlığını düzeltmek, fetal anormalliklerin erken teşhisi, kromozomal anormalliklerin taranması, düşüklerin ve ölü doğumların engellenmesi, erken doğumun önceden anlaşılıp önlenebilmesi, çoğul gebeliklerde oluşabilecek problemlerin teşhisi ve gebeliklerin takibini yönetebilmek için çok önemlidir.    

 • Verilen Hizmetler Nelerdir?

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H. Perinatoloji Merkezinin (Yüksek Riskli Gebelik Merkezi) verdiği sağlık hizmetlerinin en önemlileri şunlardır;


 • Erken gebelik ultrasonu,
 • 11-14 hafta ense kalınlığı tarama testi,
 • İkinci düzey ultrason, fetal anomali taraması
 • Fetal anormalliklerin veya fetal anomali şüphesinin  değerlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Riskli gebelik yönetimi,
 • Obstetrik Renkli Doppler ultrason, fetal büyüme ve fetal iyilik halinin değerlendirilmesi,
 • Çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi,
 • Amniosentez,
 • Koryon villüs örneklemesi,
 • Kordosentez (fetal kan örneklemesi) ve fetal redüksiyon.
 • Perinatoloji Maternal Hastalıklar Polikliniği ( Gebeliğe eşlik eden ek hastalığınız varsa Örneğin; diyabet, hipertansiyon, tiroid hastalıkları vb. ek hastalıklar)

Verdiğimiz perinatoloji ve ultrason hizmeti, bilgilendirici ve danışmanlık hizmeti desteklidir.  

Perinatoloji Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?

 • Bu polikliniklere başvurabilmeniz için aile hekimi veya birliğimize bağlı çalışan hekimlerin sizi ilgili bu yan dal için yeşil listeye sistem üzerinden kaydetmesi gerekir.
 • İkinci aşamada MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) olan 182 nolu telefon hattını arayarak ya da internet üzerinden bu bölüme randevu almanız gerekir.

 • Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelik) Tanı ve Tedavi Merkezimizde hizmet veren hekimlerimiz;

Doç.Dr. Oya DEMİRCİ (Perinatoloji Yandal Eğitim Görevlisi)

Doç.Dr. Pınar KUMRU

Doç.Dr. Erbil ÇAKAR (Başasistan)

Uz.Dr. Habibe AYVACI TAŞAN (Başasistan)

Uz.Dr. Oya PEKİN (Perinatoloji Yandal)

Uz.Dr. Nazan TARHAN

Uz.Dr. Mucize ÖZDEMİR (Perinatolojı Yan Dal Asistanı)

Uz.Dr. Güher BOLAT (Perinatolojı Yan Dal Asistanı)

Uz.Dr. Gizem Elif Dizdaroğlu (Perinatolojı Yan Dal Asistanı)

Uz.Dr. Hicran ACAR ŞİRİNOĞLU (Yandal Asistanı)

Uz.Dr. Münip AKALIN (Yandal Asistanı)