Fizyoterapi
13 Kasım 2019

ÇOCUK FİZYOTERAPİSİ

Hastanemizde 2015 yılından itibaren bebek/çocuklara yönelik fizik tedavi hizmeti başlamıştır.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, doğuştan veya sonradan oluşan, kalıcı veya geçici, kas iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistemindeki fonksiyonel yetersizliklerin saptanması, bazen de limitlenmiş olan bu fonksiyonel kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi ve bunun yanında kişinin günlük yaşamda mümkün olan en bağımsız duruma gelmesini amaçlayan tedavi yöntemidir.

Hastanemizde pediatrik rehabilitasyon kapsamında riskli bebeklere fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Riskli bebekler, prematurite, intrauterin büyüme geriliği, konjenital enfeksiyon, neonatal ensefalopati, neonatal konvülziyon ve solunum sıkıntısı gibi tanılar alıp yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilen bebeklerdir

Riskli bebek doğumu ile ilişkili etmenler;

Doğum öncesi sorunlar

Annenin kronik hastalıkları (diabet, hipertansiyon,

konjenital kalp hastalığı, böbrek yetmezliği)

Hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar
Preeklampsi,eklampsiKonjenital anomali
İntrauterin büyüme geriliğiÇoğul gebelik
Plasenta previaGebelikte alkol, sigara veya uyuşturucu kullanımı
Takipsiz gebelik 


Doğumdaki sorunlar

Preterm doğum ˂ 37 haftaPostterm doğum >42 hafta
Doğum travmasıPerinatal asfiksi
Uterin kanamaErkan membran rüptürü
Mekonyumlu doğum 


Doğum sonrası sorunlar

Doğum kilosunun ˂2500 gr ya da > 4000 grHipoksik iskemik ensefalopati
Beyin kanamasıHidrosefali
NöbetlerBeslenme yetersizliği, hipoglisemi
Solunum yetmezliği ve ventilatörde kalma öyküsüYenidoğan döneminde sepsis, menenjit
HiperbilirubinemiNörolojik muayene bulguları (hipotoni, hipertoni vb.)


Riskli bebeklerin önemli bir bölümünü erken doğan (prematüre) bebekler oluşturur. Bebeğin doğum haftası ve kilosu ne kadar düşükse bu bebeklerde serebral palsi gelişim riski o kadar yüksektir.

Serebral palsi 15%  ( 22 – 27  gestasyon haftasında doğan), 6%  ( 28 – 31  gestasyon haftasında doğan), 0.7%      ( 32 – 37  gestasyon haftasında doğan) ve  0.1% zamanında doğan bebekte gelişecektir.

Hastanemizde riskli bebekler için erken fizyoterapi uygulamaları;

Ayaktan gelen hastalar için, primitif reflekslerin değerlendirilmesi, alt ekstremite değerlendirmesi, üst ekstremite değerlendirmesi, baş kontrolü, tonus değerlendirmesi yapılır ve sonrasında bebeğe özel oluşturulan erken dönem rehabilitasyon programında motor gelişimini destekleyecek pozisyonlamalar, terapatik tutuş ve taşımalar, gerekli olan egzersizler, terapatik oyuncaklarla gelişimsel aktiviteler aileye öğretilir. Egzersizlerini düzenli yapılması ve gelişim basamakları ile ilgili aile bilgilendirilir. Normal motor gelişim takibi için düzenli aralıklarla kontrole çağrılır.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar için, genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra erken dönem rehabilitasyon programı oluşturulur. Gerekli pozisyonlamalar, kuvöz içi egzersiz uygulamaları yapılır. Gerekli olduğu durumlarda pulmoner rehabilitasyon açısından değerlendirilir ve göğüs fizyoterapisi uygulamaları yapılır. Taburculuk sonrasında ev egzersiz programı oluşturulacak düzenli takipleri yapılır.

Çocuk servisinde yatan ve fizyoterapi ihtiyacı olan hastalara, yatak içi egzersiz uygulamaları, pulmoner rehabilitasyon, ev egzersiz programı ve aile eğitimi hizmeti verilmektedir.

Tüm Avrupa ülkelerinde ve ABD’de “Early intervention” diye adlandırılan “erken müdahale” kavramı; erken teşhis,  tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını içermektedir. Hedef kitle yaşı 0-6 yas, bebeklik, erken çocukluk ve okul öncesi dönemi kapsamaktadır. Erken fizyoterapiye başlamanın ilerde oluşacak eklem bozuklukları, kas zayıflıkları ve duruş bozukluklarını önleyerek motor gelişimi destekler. Ayrıca  erken dönemde başlayan ev egzersiz programları aile eğitiminin motor gelişim açısından destekleyici nitelik taşır. Gelecekteki özrü en aza indirmek amacıyla nöromotor bozukluğu olan riskli bebeklerde erken rehabilitasyon gereklidir. Fizyoterapi rehabilitasyon programında ailenin de bulunması ve multidisipliner çalışma hedeflere ulaşmayı hızlandırır.Fizyoterapist
  Ömer Faruk ERDEM