Patoloji
24 Şubat 2020

PATOLOJİ

Patoloji, Yunanca ‘Pathos’ (hastalık) ve ‘Logos’ (bilim) kelimelerinin birleşimi ile oluşmuş bir kelimedir ve  ‘Hastalık Bilimi’ anlamını taşır. Hastalıkların altında yatan; hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.

Hastalardan alınan sitolojik örnekler, biyopsiler ve ameliyat materyelleri usulüne uygun bir şekilde Patoloji birimine ulaştırılır. Bir gecelik fiksasyon sonrası uzman doktor  tarafından makroskobik olarak incelenir ve mikroskobik inceleme için örnekler alınır. Takip prosedüründen sonra, ertesi gün dokular parafine gömülür ve elde edilen bloklardan 3-4 mikron kalınlığında kesitler alınır. Uygun boyama yöntemleri sonrası hazırlanan preparatlar  mikroskopta incelenerek patolojik tanısı verilir ve raporu hazırlanır.

Frozen işlemi, ameliyat sırasında alınan dokunun patolojide hızla dondurulup, kesit alınarak ve boyanarak incelendiği acil bir işlemdir. Hastanın ameliyatı patolojiden verilen tanıya göre yönlendirilir.

Patoloji bölümümüzde yılda toplam yaklaşık 30.000 olgu incelenmektedir, gerektiğinde rutin prosedür dışında Histokimyasal ve İmmunohistokimyasal incelemeler de yapılmaktadır.  

Bölümümüzde 2 adet sekreter, 3 adet patoloji teknisyeni, 1 adet personel ve 5 adet patoloji uzmanı görev yapmaktadır.

Hekim Listesini görmek için buraya tıklayınız.