Çalışan Güvenliğinin Sağlanması

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

MEVZUAT

Çalışan hakları ve güvenliği iş akışı, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

  • 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge 
  • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

             http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

            https://beyazkod.saglik.gov.tr/hukuki-yardim-ve-uygulama-genelgesi.pdf

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları Ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı

             https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,53227/calisan-haklari-ve-guvenligi-birimi.html

  • Refakat izninin kullanma esaslarını içeren Devlet Personel Başkanlığının yazısı için 

             https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/25873,refakat-iznipdf.pdf?0