Üroloji
23 Ocak 2024

Hastanemiz üroloji polikliniğine infertilite nedeni ile başvuran çiftlerin değerlendirmesi yapılıp anamnezi alındıktan sonra erkek hastanın  gerekli fizik muayenesi yapılarak ihtiyaç duyulan laboratuvar testleri ve hormonal değerlendirme yapılmaktadır. Spermiogram testi için gerekli olan cinsel perhiz sonrası hastalarda semen alınarak detaylı olarak yıkama öncesi ve sonrası volüm, sayı, hareket ve progressif hareket açısından değerlendirmeleri ve morfolojik açıdan kruger kriterlerine göre değerlendirmesi yapılmaktadır. Testis volümlerinin ölçülmesi, varikosel, hidrosel, inmemiş testis, testis parankiminin değerlendirilmesi gibi durumlarda gerek duyulması halinde skrotal renkli dopler ultrasonografi radyoloji kliniğimizde  çekilmektedir. Genetik bir anomali olabileceği düşünüldüğü takdirde hastalarımızı genetik birimimize yönlendirmekteyiz. Fizik muayene, laboratuvar testleri, radyolojik testler, spermiogram ve genetik testlerin sonucuna göre tedavi uygulanması gerekli olduğu düşünülen hastaların spesifik tedavileri, hormonal tedavileri veya ampirik tedavileri başlanarak hormon seviyeleri ve spermiogram değerleri ile takipleri yapılarak verilen tedavi ilaç dozları ayarlanmaktadır. Spermiogram sonucuna göre erkek hastalar için total progressif motil sperm sayısına göre aşılama veya tüp bebek için karar verilerek gerekli raporu düzenlendikten sonra yönlendirmesi yapılmaktadır. Spermiogramda total progressif sperm değerleri 5 milyonun altında olan hastalar için üç ayrı spermiogram tetkiki istenmektedir.Normal yollarla sperm veremeyen, retrograd ejekulasyonu olan  veya azoospermisi olan hastalara tüp bebek merkezimizde testsiten sperm elde etme yöntemleri olan PESA (Spermleri depolayan veya taşıyan kanallardan sperm elde edilmesi) , TESA (Testisten aspirasyonla sperm elde edilmesi), TESE (Testisten sperm elde edilmesi yötemi), Mikro-TESE (Mikroskop yardımı ile testisten sperm elde etme) yöntemleri ile sperm elde edilerek tüp bebek işlemi yapılmaktadır. TESE sonucu sperm elde edilemeyen hastalardan testis biyopsisi yapılarak patoloji bölümümüzde incelenen biyopsi materyali sonucuna göre uygun tedavisi yapıldıktan sonra tekrar Mikro-TESE için hastalarımız hazırlanarak tüp bebek işlemi uygulanmaktadır.         Ayrıca polikliniğime başvuran genel üroloji hastalarıda değerlendirilip medikal tedavileri yapılmaktadır. Gerektiği takdirde kadın ve çocuk hastaların ürodinamik incelemesi polikliniğimizde yapılmaktadır. Bayan hastaların endoskopik girişimleri ve kateterizasyon işlemleri ameliyathanemizde yapılmaktadır

1 adet yetişkin ve 1 adet çocuk olmak üzere 2 adet Ürodinami odası bulunmaktadır. 

ONLİNE RANDEVU için;   'butonu tıklayarak hastanemizden randevu alabilirsiniz.


TELEFON İLE RANDEVU
 İÇİN; 182 'Nolu telefonu arayınız..


HEKİM ÇALIŞMA PLAN
I

  1. Hekim çalışma planı MHRS biriminde hazırlanır.
  2. Hekim çalışma planı aylık olarak yayınlanmaktadır.
  3. Doktorunuzu çalışma planı takviminden takip ederek randevu işlemlerinizi ona göre gerçekleştirebilirsiniz.
  4. Hekim çalışma planını görmek için buraya tıklayınız.
  5. Hekim Listesini görmek için  buraya tıklayınız.

POLİKLİNİK HİZMETLERİMİZ 08:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMAKTADIR.