Müdür Yardımcıları

Aslı Bilir

ASLI BI·LI·R.jpg

1977 yılında Balıkesir  ilinde  doğan  Aslı BİLİR ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1996 yılında Şişli Sağlık Meslek Lisesi Ebelik bölümünü, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Ebelik Lisans Programını, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi  İşletme Yöneticiliği  Yüksek Lisans Programını (MBA programı)  bitirdi.

1997 yılında Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi nde Üroloji Klniği nde çalışma hayatına başlamış olup, 2002-2010 yılları arası aynı hastanenin Nöroloji-Nöroşirurji Klinikleri nde Sorumlu Hemşire olarak görev almıştır. 2010 yılında İl SağlıK  Müdürlüğünde Satın  Alma ve İhale İşleri Şube Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 2012  Kasım ayı itibariyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde İdari ve Mali İşler Müdür yardımcısı olarak görev yapmış olup, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle İstanbul İli Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği   Mali Hizmetler Başkanlığı nda  Satınalma Uzmanı olarak çalışmıştır. 4 Aralık 2017 tarihinde SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesinde İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görevini ifa etmeye devam etmektedir.

10 Aralık 2019