Çocuk Cerrahisi
23 Ocak 2024

ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZ: 

Çocuk cerrahisi Dünya’da 1940’larda, Ülkemizde 1960-70’lerde gelişmeye başlayan bir uzmanlık alanı olup Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1991’den itibaren Çocuk Cerrahisi uzmanları görev yapmaya başlamışlardır, 20 Ocak 2004’te eğitim kliniği olması itibariyle ayrıca Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimine başlanılmıştır. Çocuk Cerrahisi fetal dönemden başlayıp ergenlik çağını içine alan yaşam süresi içerisinde görülen ve cerrahi girişim gerektiren gastrointestinal ve ürogenital sistemin doğumsal malformasyonları; travmatik, tümöral, infeksiyöz ve diğer edinsel cerrahi hastalıklar ile uğraşan bir tıp uzmanlık dalıdır. Çocuk Cerrahisinin çalışma alanı içerisinde; Fetal Cerrahi, Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Çocuk Endokrin Sistem Cerrahisi, Çocuk Ürogenital Sistem Cerrahisi, Çocuk Toraks Cerrahisi, Çocuk Travma Cerrahisi, Çocuk Onkolojik Cerrahisi, Çocuk Endoskopik Cerrahisi, Çocuk Baş-Boyun Cerrahisi, Çocuk Transplantasyon Cerrahisi yer almaktadır.

ÜNİTEMİZDE YAPILAN GİRİŞİM VE TEDAVİLER:

Ortalama 250’si yenidoğan olmak üzere yılda ortalama 2500 hastanın tedavi edildiği kliniğimizde anne karnından itibaren prematüre, yenidoğan ve çocuklardaki gastrointestinal ve ürogenital sistemin tüm konjenital anomalileri; gastrointestinal ve ürogenital sistemin edinsel, infeksiyöz veya tümoral nedenli cerrahi gerektiren diğer hastalıklarının tedavisi için açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve endoskopik cerrahi girişimlerin yapıldığı kliniğimiz ülkemizin sayılı çocuk cerrahisi eğitim merkezlerinden biridir.
Kliniğimizde Transplantasyon Cerrahisi ve Açık Fetal Cerrahisi dışındaki (Fetal Endoskopik Cerrahi, Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Çocuk Endokrin Sistem Cerrahisi, Çocuk Ürogenital Sistem Cerrahisi, Çocuk Toraks Cerrahisi, Çocuk Travma Cerrahisi, Çocuk Onkolojik Cerrahisi, Çocuk Endoskopik Cerrahisi, Çocuk Baş-Boyun Cerrahisi) uygulanmaktadır. 
Perinatoloji grubu ile birlikte gereken olgularda fetal anomalilerde hasta takibi ve bilgilendirmesi yapılmaktadır; gereken olgularda fetoskoik sten uygulamaları yapılabilmektedir. 

TEKNİK DONANIM:

Hastanemizin güçlendirme ve yenilenme sürecinde iki yıl geçici ünitelerde hizmet vermiş olan kliniğimiz Haziran 2016’da yenilenmiş ünitesine taşınmıştır. 9’u üçüncü  düzey yenidoğan cerrahisi yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 20 yataklı kliniğimizde, çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisinin her türlü ameliyatları endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Günübirlik cerrahi ünitesinde 8 yatak bulunmaktadır.
3.düzey 9 ve 2.düzey 2 olmak üzere tescilli toplam 12 yataklı Yenidoğan Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde 7 adet solunum cihazı ile solunum desteği olanağı, (2 adet izolasyon odası), Portable Dijital Röntgen Cihazı, Hasta Başı Ultrason ve Ekokardiografi yapılabilmektedir. Fototerapi cihazları bulunmaktadır.

ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANESİ:

İki ameliyat masası olmak üzere 2 odalı ameliyathanemizde 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Laparoskopik endoskopik kule yanısıra C Kollu Digital Röntgen Cihazı bulunmaktadır. Rigid bronkoskopi, özofagoskopi, sistoskopi yapılabilmektedir. Ayrıca üçüncü bir odada çocuk fleksibl gastroendoskopi ve kolonoskopisi yapılabilmektedir. 

DESTEK HİZMETLERİ:

*Eczanede Tam otomatik Total Parenteral Beslenme Hazırlama Ünitesi
*Gerekli tüm biyokimyasal, mikrobiyolojik ve hormonal tetkikler (Merkez Laboratuvarı)
*Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör (gerektiğinde Hastanemizdeki YYBÜ 1 ünitesinden temin edilmektedir)
*Retinopati İçin Lazer ve Anti VEGF Uygulanması
*İşitme Tarama Ünitesi

EKİP:

Bir profesör eğitim ve öğretim görevlisi, bir doçent eğitim görevlisi, dört uzman doktor olmak üzere toplam altı uzman doktor; ve 7 uzmanlık öğrencisi (biri doğum izninde olmak üzere) ile hizmet verdiğimiz kliniğimizde amacımız, cerrahi tedavi gereksinimi olan tüm bebek ve çocuklara gerekli tıbbı tedaviyi yapmak, en son tıbbi gelişimleri takip ederek en uygun ve çağdaş cerrahi tedavi yöntemleri sunmak, onları hızla sağlıklarına kavuşturmak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır; ve eğitim kliniği olarak esas amacımız yetkin ve bilgi donanımlı çocuk cerrahisi uzmanları yetiştirmektir. Yenidoğan Cerrahi Ünitemizde görev yapan hemşirelerimiz yenidoğan konusunda eğitim almış ve hemen tümü Yenidoğan Hemşireliği Sertifikalı hemşirelerdir.
Kliniğimizde şu ana kadar 12 uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimini tamamlamış ve mezun olmuştur. Kliniğimizde yapılan bilimsel çalışmalar ile gerek Türkiye ve gerek Dünya bilimsel literatürüne katkıda bulunulmaktadır. Hastanemiz bünyesinde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Yenidoğan Uzmanları ve diğer Çocuk Yan Dal Branş Uzman hekimleri, Perinatoloji Uzmanları, Radyoloji ve Patoloji uzmanları ile konsültasyon yapılmaktadır.
DOKTORLARIMIZ:(01.09.2020)

Prof. Dr. Ayşenur CELAYİR, Çocuk Cerrahisi Öğretim Görevlisi, Eğitim ve İdari Sorumlusu, Çocuk Üroloji Uzmanı, (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Serdar MORALIOĞLU, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi, Başasistan,
Op.Dr. Şefik ÇAMAN, Çocuk Cerrahisi Uzmanı,
Op.Dr. Olga Devrim AYVAZ, Çocuk Cerrahisi Uzmanı,
Op.Dr. Cengiz GÜL, Çocuk Cerrahisi Uzmanı,
As.Dr. Sırma Mine TİLEV, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,
As.Dr. Tuğçe Merve ORBAY, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi, (doğum izninde)
As.Dr. Tuğba ERDEM, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,
As.Dr. Bekir ERDEVE, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,
As.Dr. Gülce KADAKAL, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,
As.Dr. Gül İlayda SARAR, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,
As.Dr. Muhammed Hamidullah ÇAKMAK, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi,

DEPARTMET OF THE PEDIATRIC SURGERY