T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlıkta Kadın Olmak Paneli Basın Bildirisi


SAĞLIKTA KADIN OLMAK PANELİ BASIN BİLDİRİSİ


7 Mart 2019 tarihinde SBÜ  Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 8 Mart dünya kadınlar günü anısına "Sağlıkta Kadın Olmak Paneli"  ZKH Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi.

Panelde sağlık alanında kadın olma, zorluklar ve fırsatlar bütüncül olarak değerlendirildi. Konuşmacıların deneyim paylaşımlarıyla zenginleştirdiği panele, sağlık alanında birçok sağlık profesyoneli, sağlık yöneticileri, akademisyenler, STK yöneticileri ve öğrencilerin içerisinde yer aldığı multidisipliner bir  katılım sağlandı.

Panelin açılışında, Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER 8 Mart Dünya Kadınlar gününün anlam ve önemini ifade ederek konuşmalarına başladı. Sağlık sektörünün başlı başına özellikli bir sektör olması, çalışma saatlerinin, iş yükünün ağırlığı, nöbet yoğunluğu gibi faktörlerin üstüne kadın olmanın vermiş olduğu sorumluluklar da eklenince mevcut durumun daha da zorlaştığını belirtti. Zorluklara rağmen kadınların yaradılışından itibaren getirmiş oldukları birçok yeteneği ve bütüncül yaklaşımları sayesinde bu zorlukların üstesinden gelebildiklerini ifade etti. Özellikle kadın bir başhekim olarak sağlıkta kadın olmanın getirdiği zorlukların yanında, yönetimde kadın olmanın zorluklarını da kimi zaman yaşadığını ifade etti. Sayın KAYATAŞ, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi sağlıkta da göstermiş oldukları özverili yaklaşımları ve başarıları ile öncü olacaklarına inandığını ifade ederek oturum başkanı olarak paneli başlattı.

Panelin ilk konuşmacısı olan SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadriye KART YAŞAR akademik alanda yönetici olarak kadın rolünü değerlendirdi. Sayın YAŞAR, kadınların sahip oldukları bütüncül yaklaşım, iletişim yeteneği, sorun çözme becerileri, sonuç odaklı çalışma gibi birçok yetenekleri sayesinde hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında oldukça başarılı olduklarını, kadınlara çalışma hayatında ve yönetim süreçlerinde daha fazla fırsat verildiği takdirde güzel gelişmelerin olabileceğini ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yönetim kadrosunda bulunan hocaların %50'sinin kadın olduğunu ve yönetimde kadınlara verilen bu fırsat eşitliğinin diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini kaydetti. Sayın YAŞAR konuşmasını, başarılı bir kadın yönetici olarak yaşamından örnekler vererek sonlandırdı.

Panelin ikinci konuşmacısı olan SBÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR yönetim sürecinde kadın akademisyenin rolünü değerlendirdi. Sayın ŞENDİR konuşmasına, dünyada ve ülkemizde hemşirelik mesleğinin değişim sürecini ifade ederek başladı. Kendi mesleki değişim ve gelişim süreçlerini aktararak konuşmasına devam eden ŞENDİR, kadınların yaradılışları gereği getirdikleri bütüncül yaklaşım, duygusal zeka, çalışkanlık, iletişim yeteneği, estetik beceri, iş yerini sahiplenme gibi yetenekleri sayesinde birçok alanda başarılı olduklarını belirtti. Kendi mesleki başarılarının sırrının tüm zorluklara rağmen hedefe odaklı çalışmak, bütüncül yaklaşmak, sürekli değişimi hedeflemek olduğunu belirten ŞENDİR, meslektaşlarına başarılı olmak istiyorlarsa hayatlarına yönelik hedef belirlemelerini ve hedefleri doğrultusunda azimle çalışmalarını önererek konuşmasını sonlandırdı.

Panelin üçüncü konuşmacısı olan SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Neonatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Güner KARATEKİN bir doktor olarak kadın rolünü değerlendirdi. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de kadının önemli bir yere sahip olduğunu, yetenekleri sayesinde kadınların iş yaşamlarında başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Sayın GÜNER, mesleki sürecinde birçok zorluklarla karşılaşmasına rağmen ekip ruhu, çok çalışma ve bütüncül yaklaşımla güzel başarılara imza attığını ifade ederek konuşmalarını sonlandırdı.

Panelin dördüncü konuşmacısı olan SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof Dr.Ayşenur CELAYİR bir cerrah olarak kadın rolünü değerlendirdi. Sayın CELAYİR konuşmasında, dünyada ve ülkemizde hekimliğin tarihçesine, kadın hekimlerin gelişimine, yapılan ilk çalışmalara ve tedavilere değindi. Tarihten bu yana kadın bir doktor olmanın hiçte kolay olmadığını, özellikle sağlıkta kadınlara erkeklerle aynı fırsatların verilmediğini, kadının toplumsal olarak onlara verilen rollerinin yanında doktorluk gibi zor bir meslekte başarılı olmalarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini ifade etti.

Panelin son konuşmacısı olan SBÜ Zeynep Kamil Hastanesi Süpervizör Uzman  Hemşire Elif Çete Kılıç bir hemşire gözüyle kadın olmayı değerlendirdi. Konuşmasında önce kadın olmayı, sonra kadın bir hemşire olmayı, avantaj ve dezavantajlarını, mesleki imajın çok yönlü değerlendirilmesini yapan Sayın KILIÇ, meslektaşlarına başarılı olmak istiyorlarsa önce mesleklerini, sonra hizmet sundukları sağlıklı ve hasta bireyleri sevmeleri gerektiğini, aktif çalışmalarını ve sürekli değişmeyi hedeflemelerini önerdi.

Yoğun ilginin olduğu, katılımcıların sağlıkta kadın olmanın her yönüyle değerlendirilmesinden memnuniyetle ayrıldığı panelin kapanış konuşmasını Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Semra KAYATAŞ ESER gerçekleştirdi. Panelistlere teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından Prof Dr. Ayşenur CELAYİR ve hemşirelerin resim sergisiyle panel son buldu. 

 • Panel01.JPG
 • Panel02.JPG
 • Panel03.JPG
 • Panel04.JPG
 • Panel05.JPG
 • Panel06.JPG
 • Panel07.JPG
 • Panel08.JPG
 • Panel09.JPG
 • Panel10.JPG
 • Panel11.JPG