T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24/02/2020

Doğum Acil


ACİL nedir?

Derhal tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde kendi sağlığında, vücut fonksiyonlarında ya da organ fonksiyonlarında ciddi bozulmaya yol açacağı kaygısı yaratan, ani olarak ve yeterince şiddetli (ciddi ağrıda dahil) ortaya çıkan tıbbi durum