T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çalışan Güvenliğinin Sağlanması


ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

MEVZUAT

Çalışan hakları ve güvenliği iş akışı, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

  • Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

             http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

            https://beyazkod.saglik.gov.tr/hukuki-yardim-ve-uygulama-genelgesi.pdf

  • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları Ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı

             https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,53227/calisan-haklari-ve-guvenligi-birimi.html

  • Refakat izninin kullanma esaslarını içeren Devlet Personel Başkanlığının yazısı için 

             https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/25873,refakat-iznipdf.pdf?0