T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü


 1980 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinde doğan Yeliz DOĞAN MERİH ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 yılında Suluova Sağlık Meslek Lisesi’ni, 2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans programını bitirdi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nde “Yükseklisans Programını” ve 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği’nde “Doktora Programı” nı bitirdi.

2001 yılında mesleki çalışma yaşamına başlayan Yeliz DOĞAN MERİH, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2003 yılında Doğumhane Hemşiresi, 2007 yılında Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, 2010 yılında Başhemşire Yardımcısı, 2012 yılında Başhemşire, 02 Kasım 2012 tarihi itibari ile aynı hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirildi.

2010 yılında doktora programından mezun olan Yeliz DOĞAN MERİH,  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen 2007 yılı “Bilimsel Araştırma Ödülü”nü, 2009 yılı “Yılın Hemşiresi Ödülü”nü, alanıyla ilgili yaptığı çalışmalarla çeşitli kongrelerde bildiri birincilik ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanında 2012 yılında “Hemşirelikte Yaratıcılık Ödülü”nü almaya hak kazandı. Ayrıca mesleki başarılarından dolayı 2 takdirnamesi, 32 teşekkür belgesi olan Yeliz DOĞAN MERİH’in alanıyla ilgili 16 yurt içi, 1 yurtdışı yayını, 5 kitap bölüm yazarlığı, 3 proje katılımcılığı, 60 adet Uluslararası ve Ulusal kongrelerde sunulan bildirisi yer almaktadır.