T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahisi


ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİMİZ

Çocuk cerrahisi Dünya’da 1940’larda, Ülkemizde 1960-70’lerde gelişmeye başlayan bir uzmanlık alanı olup Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1991’den itibaren Çocuk Cerrahisi uzmanları görev yapmaya başlamışlardır,  20 Ocak 2004’te eğitim kliniği olması itibariyle ayrıca Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimine başlanılmıştır. Çocuk Cerrahisi fetal dönemden başlayıp ergenlik çağını içine alan yaşam süresi içerisinde görülen ve cerrahi girişim gerektiren gastrointestinal ve ürogenital sistemin doğumsal malformasyonları; travmatik, tümöral, infeksiyöz ve diğer edinsel cerrahi hastalıklar ile uğraşan bir tıp uzmanlık dalıdır. Çocuk Cerrahisinin çalışma alanı içerisinde; Fetal Cerrahi, Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Çocuk Endokrin Sistem Cerrahisi, Çocuk Ürogenital Sistem Cerrahisi,  Çocuk Toraks Cerrahisi,  Çocuk Travma Cerrahisi, Çocuk Onkolojik Cerrahisi, Çocuk Endoskopik Cerrahisi, Çocuk Baş-Boyun Cerrahisi, Çocuk Transplantasyon Cerrahisi yer almaktadır.

Ünitemizde Yapılan Girişim ve Tedaviler:

200-250’si yenidoğan olmak üzere yılda ortalama 2000-2500 hastanın tedavi edildiği kliniğimizde anne karnından itibaren prematüre, yenidoğan ve çocuklardaki gastrointestinal ve ürogenital sistemin tüm konjenital anomalileri; gastrointestinal ve ürogenital sistemin edinsel, infeksiyöz veya tümoral nedenli cerrahi gerektiren diğer hastalıklarının tedavisi için açık cerrahi, laparoskopik cerrahi ve endoskopik cerrahi girişimlerin yapıldığı kliniğimiz ülkemizin sayılı çocuk cerrahisi eğitim merkezlerinden biridir.

Kliniğimizde Açık Fetal Cerrahi Ve Transplantasyon Cerrahisi dışında tüm cerrahiler uygulanmaktadır. Ayrıca Perinatoloji grubu ile birlikte gereken olgularda fetal stent yerleştirme işlemi uygulanabilmektedir.

Teknik Donanım: TEMMUZ 2017

Hastanemizin güçlendirme ve yenilenme sürecinde iki yıl geçici ünitelerde hizmet vermiş olan kliniğimiz Haziran 2016’da yenilenmiş ünitesine taşınmıştır. 12’i yenidoğan cerrahisi yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 22 yataklı kliniğimizde, her türlü ameliyatları endoskopik, laparoskopik ve açık cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. (Kliniğimiz kendi yerine taşınmış olmakla birlikte hastanenin diğer bölümlerde devam eden güçlendirme ve tadilat nedeniyle; henüz günübirlik cerrahi olgularımız için 4 yataklı ünite oluşturulabilmiştir.)

3.düzey 9 ve 2.düzey 2 olmak üzere tescilli toplam 12 yataklı Yenidoğan Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde 7 adet solunum cihazı ile solunum desteği olanağı, (2 adet izolasyon odası), Portable Dijital Röntgen Cihazı, Hasta başında ultrasonografi (çocuk acilden gerektiğinde çekilebilmektedir), Fototerapi cihazları bulunmaktadır.

İKİ AMELİYAT ODALI, ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANESİ

Ameliyathanede C Kollu Digital Röntgen Cihazı

Destek Hizmetleri:

Eczanede Tam otomatik Total Parenteral Beslenme Hazırlama Ünitesi

Gerekli tüm biyokimyasal, mikrobiyolojik ve hormonal tetkikler (Merkez Laboratuvarı)

Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör (gerektiğinde Hastanemizdeki YYBÜ 1 ünitesinden)

Retinopati İçin Lazer Ve Anti VEGF Uygulanması

İşitme Tarama Ünitesi

EKİP: (güncelleme 2017)

Bir profesör eğitim görevlisi, iki başasistan uzman doktor, dört uzman doktor olmak üzere toplam yedi uzman doktor; ve 8 uzmanlık öğrencisi ile hizmet verdiğimiz kliniğimizde amacımız, cerrahi tedavi gereksinimi olan tüm bebek ve çocuklara gerekli tıbbı tedaviyi yapmak, en son tıbbi gelişimleri takip ederek en uygun ve çağdaş cerrahi tedavi yöntemleri sunmak, onları hızla sağlıklarına kavuşturmak, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır; ve eğitim kliniği olarak esas amacımız yetkin ve bilgi donanımlı çocuk cerrahisi uzmanları yetiştirmektir. Yenidoğan Cerrahi Ünitemizde görev yapan hemşirelerimiz yenidoğan konusunda eğitim almış ve hemen tümü Yenidoğan Hemşireliği Sertifikalı hemşirelerdir.

Kliniğimizde şu ana kadar 9 uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Kliniğimizde yapılan bilimsel çalışmalar ile gerek Türkiye ve gerek Dünya bilimsel literatürüne katkıda bulunulmaktadır. Hastanemiz bünyesinde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, Yenidoğan Uzmanları ve diğer Çocuk Yan Dal Branş Uzman hekimleri, Perinatoloji Uzmanları, Radyoloji ve Patoloji uzmanları ile konsültasyon yapılmaktadır.

Doktorlarımız (TEMMUZ 2016)

Prof. Dr. Ayşenur CELAYİR, Çocuk Cerrahisi Eğitim Görevlisi, Eğitim ve İdari Sorumlusu,

Doç.Dr. Serdar MORALIOĞLU, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Başasistan

Doç.Dr. Oktav BOSNALI, Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Başasistan

Op.Dr. Ahmet Koray PELİN, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Şefik ÇAMAN, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Olga Devrim AYVAZ, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Op.Dr. Sevil AKTEMUR, Çocuk Cerrahisi Uzmanı

As.Dr.Tuğba ERDEM, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Burcu ARI, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Sırma Mine TİLEV, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi

As.Dr.Tuğçe Merve ORBAY, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencisi