T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tüp Bebek Endikasyonları


 • ERKEK FAKTÖR

Erkekte aşağıda belirtilen durumlarda tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır:

 1. Oligoastenospermi olguları (üroandrolojik tedaviye rağmen en az 15 gün ara ile yapılan üç ayrı spermiyogramda total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olması halinde)
 2. Azospermi olguları (meni örneğinde hiç sperm olmaması durumu)

Azospermi iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tıkanıklığa bağlı azospermi doğuştan sperm kanalarının bir bölümünün eksikliği, genital enfeksiyonlar ve cerrahi girişimler sonrası gerçekleşebilir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospemiler isegenetikbozukluklar, doğuştan testislerin aşağıya inmemesi, testis torsiyonu, bazı enfeksiyonlar ve radyasyon gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

 1. Normal yoldan ejakülat-sperm elde edilemeyen bir hastalığın olduğu olgular
 • KADIN FAKTÖR

Kadında aşağıda belirtilen durumlarda tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır:

 1. Kötü ovaryen yanıtlı veya düşük over rezervli olgular

Kötü ovaryen yanıt tanımı: Yaştan bağımsız olarak bir hastadan maksimal stimulasyona rağmen iki siklusta 4’ten az oosit elde edilmesi

Kötü ovaryen yanıta yol açabilecek durumlar nelerdir?

İleri yaş, Geçirilmiş ovaryen cerrahi, Endometrioma, Obezite, Geçirilmiş pelvik enfeksiyonlar, Fonksiyonel over kistleri, Sigara kullanımı

Düşük over rezervi belirteçleri nelerdir?

 • FSH ≥10 ıu /ml
 • AMH <_12c_1>
 • Ultrasonografi ile her iki overdeki antral folikül sayımı toplamı ≤ 7
 • Yaş ≥ 38
 1. Tubal faktör
 • Primer silier diskinezi- Kartagener sendromu varlığı
 • Laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan olgular (ağır distal tubal hastalık, iki taraflı organik proximal tubal tıkanıklık, iki taraflı tüp tıkanıklığı veya tüp yokluğu durumu)
 • Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi) sonrasında gebe kalamayan olgular
 1. Endometriozis
 • Hafif ve orta derecede endometriozis (en az iki kez gonadotropinle ovulasyon indüksüyonu ve aşılama sonrası gebelik elde edilemeyen olgular)
 • İleri evre (evre 3-4) endometriozis
 1. Hormonal-ovulatuvar bozukluklar

Dünya sağlık örgütü (WHO) grup I-II hastalarda anovulasyonda standart tedaviye yanıtsız olgular

 • AÇIKLANAMAYAN İNFERTİLİTE

Hem erkek hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve gonadotropinlerle en az iki deneme ovulasyon indüksüyonu + aşılama uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde tüp bebek tedavisine geçilir. En fazla 3 uygulama hakkı vardır. Her siklüs 3000 IU toplamda 9000 IU gonadotropin ödenir.