T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erkek İnfertilitesi


Hastanemiz üroloji polikliniğine infertilite nedeni ile başvuran çiftlerin değerlendirmesi yapılıp anamnezi alındıktan sonra erkek hastanın  gerekli fizik muayenesi yapılarak ihtiyaç duyulan laboratuvar testleri ve hormonal değerlendirme yapılmaktadır. Spermiogram testi için gerekli olan cinsel perhiz sonrası hastalardan semen alınarak detaylı olarak yıkama öncesi ve sonrası volüm, sayı, hareket ve progressif hareket açısından değerlendirmeleri ve morfolojik açıdan kruger kriterlerine göre değerlendirmesi yapılmaktadır. Testis volümlerinin ölçülmesi, varikosel, hidrosel, inmemiş testis, testis parankiminin değerlendirilmesi gibi durumlarda gerek duyulması halinde skrotal renkli dopler ultrasonografi radyoloji kliniğimizde  çekilmektedir. Genetik bir anomali olabileceği düşünüldüğü takdirde hastalarımızı genetik birimimize yönlendirmekteyiz. Genetik değerlendirme sonuçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde hasta genetik hastalığı ile ilgili olarak bilgilendirilmekte ve tedavisi başlanmaktadır. Fizik muayene, laboratuvar testleri, radyolojik testler, spermiogram testlerinin sonucuna göre tedavi uygulanması gerekli olduğu düşünülen hastaların spesifik tedavileri, hormonal tedavileri veya ampirik tedavileri başlanarak hormon seviyeleri ve spermiogram değerleri ile takipleri yapılarak verilen tedavi ilaç dozları ayarlanmaktadır. Spermiogram sonucuna göre erkek hastalar için total progressif motil sperm sayısına göre aşılama veya tüp bebek için karar verilerek gerekli raporu düzenlendikten sonra yönlendirmesi yapılmaktadır. Spermiogramda total progressif sperm değerleri 5 milyonun altında olan hastalar için üç ayrı spermiogram tetkiki istenmektedir. Normal yollarla sperm veremeyen, retrograd ejekulasyonu olan  veya azoospermisi olan hastalara tüp bebek merkezimizde testisten sperm elde etme yöntemleri olan PESA (Spermleri depolayan veya taşıyan kanallardan sperm elde edilmesi) , TESA (Testisten aspirasyonla sperm elde edilmesi), TESE (Testisten açık cerrahi yöntemlerle sperm elde edilmesi yötemi), Mikro-TESE (Mikroskop yardımı ile testisten sperm elde etme) yöntemleri ile sperm elde edilerek tüp bebek işlemi yapılmaktadır. TESE sonucu sperm elde edilemeyen hastalardan testis biyopsisi yapılarak patoloji bölümümüzde incelenen biyopsi materyali sonucuna göre uygun tedavisi yapıldıktan sonra tekrar Mikro-TESE için hastalarımız hazırlanarak tüp bebek işlemi uygulanmaktadır.