T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Embriyo Laboratuvar İşlemleri


Embriyo ve Oosit Dondurma (Kriyoprezervasyon)

Tüp Bebek tedavisine alınan çiftten elde edilen gonad hücrelerinden elde edilip geliştirilen embriyolardan en kalitelisi transfer günü geldiğinde hastanın yaşı ve deneme sayısı göz önünde bulundurularak bakanlğın yönetmeliğinin izin verdiği sayıda hasta rahmine yerleştirilir. Embriyo transferi işlemi sonrası arta kalan kaliteli embriyolar dondurularak saklanabilir ve tedavi sürecine bağlı olarak ileri bir tarihte çözülerek gebelik elde etmek amacı ile kullanılabilir. Dondurma yöntemi olarak bütün dünyada yaygın olarak kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış olan "Vitrifikasyon" yöntemi kullanılmaktadır  Tedavi sırasında karşılaşılan ve tedavinin durdurulması veya ertelenmesi gereken durumlarda da embriyo dondurma etkin bir yöntemdir. Örneğin, Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) adı verilen ve tedavi gören hastanın yumurtalıklarının kullanılan hormon ve ilaçlara aşırı yanıt vermesi durumunda gelişen tüm embriyolar erken gelişim aşamalarında dondurularak saklanabilmekte, hastanın klinik tablosu iyileştiğinde ise çözülüp transfer edilmeleri sureti ile yüksek gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Yumurta (Oosit) dondurma

Embriyo dondurma uygulamalarında olduğu gibi özellikle son 4-5 yılda elde edilen teknik ilerlemeler sayesinde ve vitrifikasyon adı verilen hızlı dondurma tekniğinin klinik pratikte geniş kullanım alanı bulması sonrası yumurta dondurma da Tüp Bebek Merkezlerinde rutin olarak uygulanmaya başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar vitrifikasyon tekniği ile dondurulup çözülen yumurtalar ile elde edilen bebeklerde doğal yolla oluşan gebeliklere kıyasla ciddi bir anomali artışının olmadığını gösteriyor.

Hastanemiz Tüp Bebek merkezinde Sağlık Bakanlığı Tüp Bebek Uygulamaları Yönetmeliğinin öngördüğü koşulları sağlayan kişilerde yumurta hücreleri dondurulması işlemi gerçekleştirilmektedir. , ciddi bir cerrahi operasyon geçirecek, kemoterapi veya radyoterapi görecekler kişilere, erken yaşlarda yumurtalık rezervi azalmış veya erken menopoza girme riski olan kadınların yumurta hücreleri dondurularak saklanmaktadır.

  • Kimler, ne zaman yumurtalarını dondurabilir?
  • Kemoterapi ve radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zarar veren tedavilere başlamadan önce,
  • Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine yol açacak ameliyatların öncesinde (yumurtalıkların alınması gibi…),
  • Ailesinde erken menopoz hikayesi olan ya da yumurtalık rezervi düşük olmakla birlikte henüz gebelik yaşamamış kadınlar (Bu durumlarını üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda)