T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Androloji Laboratuvar İşlemleri


ANDROLOJİ LABORATUVARI

Hastanemizde androloji laboratuvarı,  Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi  (ÜYTEM) bünyesinde yapılandırılmıştır. Bu laboratuvar, temel olarak semen analizi ve yardımlı üreme teknikleri için sperm hazırlığını gerçekleştirmektedir. Androloji Laboratuvarı bu hizmeti günümüz teknolojisiyle sağlayabilen yapısal donanıma sahiptir. laboratuvarımızda Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı hekimlerin denetiminde Biyolog ve Laboratuvar Teknisyenleri hizmeti sürdürmektedir.

Örnek eldesi: Hasta bu amaçla özel olarak dizayn edilmiş, içerisinde tuvalet ve duş olanağı olan yarı steril bölgedeki bir odaya yanında kimse olmaksızın alınmakta, tek kullanımlık ve üzerinde kimlik bilgileri olan örnek kabına örneği verdikten sonra odayla bağlantılı olan androloji laboratuvarının penceresine bırakarak zili çalması istenmektedir. Daha sonra bu örnek laboratuvar çalışanları ile hastanın  görsel temasını önleyen pencereden alınarak çalışılmaya başlanmaktadır.

Laboratuvarda yapılan işlemler:

 Spermiogram (yani spermin hacmi toplam sayısı konsantrasyonu hareketliliği ve morfolojisi ile ilgili bilgileri veren test),

Aşılama işlemi için sperm hazırlama,

Tüp bebek işlemi için sperm hazırlama

Merkezimizde aylık yaklaşık 150-200 Tüp Bebek siklusu, 150 aşılama siklusu gerçekleştirilmektedir.