T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Jinekolojik Onkoloji Poliklinik Hizmetleri


Türkiye’nin dört bir yanından hastanemize sevk edilen kanser ön tanısı almış hastaların muayeneleri, tetkikleri, ameliyat ve takipleri güncel bilgiler ışığında yapılmaktadır.

Poliklinik şartlarında kolposkopik (büyüteç ile rahim ağzına bakılarak) muayene, Kolposkopi eşliğinde biyopsi, vulvar ve servikal örneklemeler, endoservikal ve endometriyal küretaj işlemleri ve yardımcı görüntüleme teknikleri yapılmaktadır. İstanbul Anadolu Yakasındaki en büyük Patoloji Laboratuvarımızda bu örnekler konusunda uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirilmekte ve kısa süre içerisinde sonuç verilmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen rahim ağzı kanseri tarama programı kapsamında Aile Hekimliği ve KETEM (Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi) tarafından yapılan testler sonucunda kolposkopik inceleme ve gerekirse biyopsi (doku örneklemesi) yapılması gereken hastalar için ayrıca bir poliklinik daha bulunmaktadır.

Kanser şüphesi olan veya tanı almış hastaların ameliyat öncesi hazırlıkları bu polikliniğimizde yürütülmektedir. Ameliyat hazırlıkları tamamlanan hastalar, ameliyat öncesi ya da ameliyat sonrası değerlendirilmek üzere bölüm doktorları tarafından en doğru tedaviyi almaları açısından bilimsel olarak tartışılmakta ve rutin olarak her hafta Çarşamba günü düzenlenen Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Konseyine (alanında uzmanlaşmış jinekolojik onkolojiden, medikal onkolojiden, radyasyon onkolojisinden ve patolojiden uzman hekimleri de içeren bilimsel kurul) sunularak en doğru tedavi şekline karar verilmektedir. Kliniğimizde dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel bir şekilde Jinekolojik Onkoloji alanında uygulanmakta olan tüm operasyonlar yapılmaktadır. Özellikle kansere eşlik eden Fertilite Koruyucu Cerrahi (ameliyat sonrasında da çocuk sahibi olabilme yeteneğini koruyan) Yaklaşımı Jinekolojik Onkoloji ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrası hastaların bakımları post-op bakım ünitesi ve onkoloji servisinde yapılmaktadır.

Ameliyat kararı alınan hastalarımıza özellikle rahim içi (endometrium), rahim ağzı (serviks), yumurtalık (over), vajen, dış cinsel organ (vulva)  kanseri ameliyatları, laparoskopik veya açık olarak mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır. Bazı özel durumlarda gerekli olan Frozen İnceleme (ameliyat ile hastadan alınan dokunun hasta ameliyattayken patoloji uzmanı tarafından incelenip benign-malign (iyi huylu-kötü huylu) ayrımı yapmaya yarayan yöntem) de yapılmaktadır. Böylece hastaya yapılan ameliyat en iyi şekilde tamamlanmaktadır.

Hastanemiz Jinekoljik Onkoloji Bölümü, tüm bilimsel yenilikleri takip ederek gerek poliklinik gerekse klinik çalışmaları açısından en üst düzeyde hizmet vermekte Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yan Dal Eğitimi veren sayılı cerrahi merkezler arasında yoluna emin adımlarla devam etmektedir.


JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİ EKİBİMİZ

  • Prof. Dr. Murat APİ
  • Doç. Dr. Canan KABACA KOCAKUŞAK
  • Uzm. Dr. Mine GÜRAY UZUN (Yan Dal Asistanı)
  • Uzm. Dr. Burak GİRAY (Yan Dal Asistanı)
  • Uzm. Dr. Serkan Akış  (Yan Dal Asistanı)
  • Uzm. Dr. Esra Keleş Peker (Yan Dal Asistanı)
  • Uzm. Dr. Yunus Emre Purut (Yan Dal Asistanı)