T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi


1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ

 Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve uygulamak olarak tanımlanan inovasyon terimi,  artık her alanda sık duyduğumuz terimler arasında yer alıyor.  Yaşamımızda  inovasyon ve yaratıcılığın yeri giderek büyüyor. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan yenilikler, sağlık çalışanlarının çok yönlü gelişmesini ve yeni roller üstlenmesini zorunlu kılıyor. Tüm bu gelişim ve değişimlerden hemşirelik mesleği de nasibini alıyor. Ülkemizin 2023  hedefleri arasında inovasyon ve buna bağlı katmadeğerin yeri büyüktür.

Hemşirelikte inovasyon sürecinin başlatılmasının temel basamaklarını; fırsat yaratmak, motivasyonu sağlamak, yol gösterici süreçleri desteklemek ve süreci cazip hale getirecek modeller ortaya çıkarmak oluşturur. Bu basamaklar, hemşirelerin inovasyon sürecine olan katılımlarını arttırarak, hemşirelerin maliyet etkin, belirlenmiş hedefler doğrultusunda kaliteli sağlık bakım sistemine entegrasyonlarını sağlayacaktır.

 2012 yılından itibaren hemşirelik  hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek, sürekli değişime ayak uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerimize entegre  etmek amacıyla inovasyon yarışmamızı ve sempozyumumuzu yapmaktayız.  2018 yılında da hemşirelikteki beş yıllık inovasyon deneyimlerimizi "1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi" ile sizlerle paylaşmak ve geleneksel bilimsel toplantılarımızı taçlandırmak istedik. 4-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul,  Hilton Kozyatağı Otel'de  gerçekleştirdiğimiz kongremizle en güncel, yenilikçi ve farkındalığın arttırılmasına yönelik multidisipliner bir organizasyon gerçekleştirildi. Kongreye hem yurtdışından hem de ülkemizden birçok sağlık profesyonelinin yanında Sağlık Bakanlığı yöneticileri, Üniversite Rektörleri, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, akademisyenlerin ve STK yöneticilerinin yer aldığı 300'ün üzerinde katılım sağlandı.Kongre hemşirelikte inovasyon anlamında ülkemizde ilk defa yapılan uluslararası bir kongre olması nedeniyle bir ilke imza atmıştır.

Açılış konuşmalarını, Zeynep Kamil Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yard. Prof. Dr. Sadrettin PENÇE’nin   gerçekleştirdiği törende, "Sağlık Hizmetlerinde İnovasyonun Önemi ve Yeri" vurgulandı.

Kongre bünyesinde gerçekleştirilen İnovasyon Proje Yarışmasına Türkiye genelinde birçok hemşire toplamda 273 proje ile katılım gösterdi. Kongre açılış töreninde dereceye giren projelere ödülleri de takdim edildi. İnovasyon Yarışmasında birincilik ödülünü “Kanama Kaybı Ölçüm Cihazı” projesi ile Hemşire Gürkan ÇAMOK, ikincilik ödülünü “Çocuklar İçin Lomber Ponksiyon Koltuğu” projesi ile Hemşire Bünyamin KANBUR, üçüncülük Ödülünü “El Yöntemiyle Süt Sağma Makinesi” projesi ile Hemşire Ayşegül KURT ve "Erken Uyarı Sı̇stemlı̇ İdrar Torbası Tasarısı" projesi ile Hilal KARABUDAK ile Özcan ERDOĞANaldı. En inovatif hemşire ödülünü HemşireTuğba KARAKUŞve en inovatif bölüm ödülünü ZKH Çocuk Poliklinikleri adına Sorumlu Hemşire Ülkü MİSKET ve Bilişim İnovasyonu Ödülünü Ela YILMAZ COŞKUNveProf. Dr. Merdiye ŞENDİR aldı.

Kongrenin bilimsel programı içerisinde, Sağlıkta İnovasyon Süreci: Yurtdışı Örneği, Sağlık İnovasyonunda Başarıya Ulaşma Süreci, İnovasyonda Belgelendirme ve Koruma Süreci, İnovatif Ürünlerin Hayata Geçirilmesi, Hemşirelikte İnovasyon Yeri ve Önemi, Hemşirelikte İnovasyon Uygulamaları, Bilişim ve İnovasyon konularında çok yönlü ve bütüncül oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlara alanında birçok etkin hocanın yanında sağlıkta inovasyon alanında uluslararası platformda örnek çalışmalara imza atanProf. Dr. Banu ONARAL  (Biomedical Engineering and Electrical Engineering at Drexel University), Prof. Nancy P. HANRAHAN  (Dean of the School of Nursing and Senior Associate Dean of Innovation  & Entrepreneurship for Bouvé College of Health Sciences,  Northeastern             University), Olof HİLLBORG (Operational Manager for Innovation and Staff at DS Innovation within the Stockholm County Council/Danderyd Hospital) deneyimleri ile kongreye değerli katkılarda bulunmuşlardır. Ülkemizde inovasyon sürecinin bütüncül olarak değerlendirildiği oturumdaFatih TAN (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı) ve Fevzi Akif Tolga SÖZEN  (MASSİAD Yönetim Kurulu Başkanı) oturum başkanlıkları ile sürecin bütüncül değerlendirilmesine katkılarda bulunmuşlardır. Katılımcıların büyük ilgi ve beğenisini kazanan kongrede oturumlar sonrasında sözel bildiri ödülleri takdim edildi ve kongre başkanlarının kapanış konuşmaları ile  toplantı son buldu.

1.jpg

10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.JPG

19.JPG
2.jpg
20.JPG
24.JPG
25.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
3.jpg
30.JPG
31.JPG
36.JPG
37.JPG
38.JPG
39.JPG
4.jpg
43.JPG
44.JPG
5.jpg
6.jpg
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG

3.jpg


32.JPG