Perinatoloji
07 Ocak 2022

‘Perinatoloji’ nedir ?

Perinatoloji gebelikte anne ya da bebek için risk teşkil eden durumlarda gebeliğin takip edildiği bölümdür. Bazı gebelikler başından itibaren riskli kategoride sınıflandırıldığından gebelik öncesi dönemde bile perinatoloji takibi gerektirir. Bazı gebelikler ise ilerleyen haftalarda gelişen riskler nedeniyle perinatoloji biriminde takip edilir. Bu gebelikler perinatoloji uzmanı tarafından anne ya da bebeği ilgilendiren risk kategorisine göre bazen geçici bir süre, bazen doğuma kadar, bazen de doğum sonrası dönemde de takip edilir.

‘Perinatoloji Uzmanı’  kimdir?

6 yıllık tıp fakültesi eğitimi sonrası tıpta uzmanlık sınavı (TUS)’na giren hekimler, 4 yıl süreyle ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitimi’ alır ve ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı’ olur. Sonrasında yan dal uzmanlık sınavı (YDUS)’a girerek 3 yıl süreyle ‘Perinatoloji Yan Dal Eğitimi’ alır ve ‘Perinatoloji Uzmanı’ olmaya hak kazanır.

Yüksek riskli gebelikler başlıca 2 grupta sınıflandırılabilir.   

Fetüse ait riskler:

 • Yapısal anomaliler (organ anomalileri)
 • Genetik hastalıklar (Down Sendromu vb. kromozomal anomaliler)
 • Büyüme bozuklukları (gelişme geriliği ve aşırı fetal büyüme)
 • Dolaşımsal hastalıklar  (kan uyuşmazlığına bağlı etkilenme)
 • Çoğul gebelikler (özellikle tek yumurta ikizleri)
 • Perinatal enfeksiyonlar (toksoplazma, sitomegalovirüs, rubella, parvovirüs, sifiliz ve hepatitler)
 • Akraba evliliği ile ilgili riskler
 • İleri anne yaşı
 • Preterm doğum riski

Anneye ait riskler:

 • İleri anne yaşı
 • Aşırı zayıf olma ya da kilolu olma durumu
 • Çoğul gebelikler
 • Gebelik öncesinde zaten var olan anneye ait sistemik hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, epilepsi, kalp-akciğer, troid ve romatolojik hastalıklar vb)
 • Gebelik sırasında saptanan yüksek tansiyon hastalığı
 • Gebelikte saptanan şeker hastalığı
 • Tekrarlayan ve nedeni açıklanamayan vajinal kanama
 • Enfeksiyon hastalıkları (böbrek enfeksiyonu, sifiliz vb)

Doğumla ait riskler:

 • Doğum öncesi ya da doğum sonrası dönemdeki kanamalar
 • Bebeğin eşinin erken ayrılması (dekolman plasenta)
 • Bebeğin eşinin rahim ağzını kapatması (plasenta previa)
 • Bebeğin eşinin rahim duvarına yapışık olması (plasenta akreata spektrumu)

Sizi takip etmekte olan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı gebeliğiniz süresince herhangi bir dönemde, sizde ya da bebeğinizde riskli bir durumdan şüphelenirse sizi perinatoloji uzmanına yönlendirebilir.

Perinatoloji bölümünde hangi işlemler yapılmaktadır?

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H.  Perinatoloji Merkezi’ nin verdiği sağlık hizmetlerinin en önemlileri şunlardır;

 • 11-14 hafta ultrasonografi muayenesi ve ikili tarama testi (yüksek riskli gruptaki hastalarda)
 • İkinci düzey ultrasonografi  (fetal organ anomalisi taraması) (yüksek riskli gruptaki hastalarda)
 • Saptanmış olan fetal anomalilerin değerlendirilmesi, takibi ve aileye danışmanlık verilmesi
 • Riskli gebeliklerin takibi ve yönetimi,
 • Fetal büyüme ve fetal iyilik halinin değerlendirilmesi,
 • Tek yumurta ikizleri başta olmak üzere bazı çoğul gebeliklerin değerlendirilmesi ve takibi,
 • Olası fetal anomalileri saptamak için;
 • Koryon villus örneklemesi  (CVS)
 • Amniyosentez (AS)
 • Kordosentez (KS)
 • Fetal aneminin tetkik ve tedavi edilmesi için fetal kan transfüzyonu
 • Teknik açıdan mümkün olan bazı çoğul gebeliklerde selektif fetal redüksiyon
 • Yaşamla bağdaşmayan ya da ağir sekele neden olabilecek bazı fetal anomalilerde gebeliğin sonlandırılması (aile istemi ve ilgili branşlara ait hekimlerin konsey kararı ile yapılmaktadır)
 • Anneye ait sistemik hastalığın olduğu durumlardaki gebelik takibi

Perinatoloji Polikliniğine Nasıl Başvurabilirsiniz?

 • Perinatoloji polikliniğine başvurabilmeniz için bir hekim tarafından yan dal açılarak yeşil listeye eklenmeniz gerekmektedir.
 • Yeşil listede ekli olan hasta MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden veya 182 no lu telefonu arayarak Perinatoloji polikliniğine gelebilir.


Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları E.A.H. Perinatoloji Merkezi ‘nde Çalışan Hekimlerimiz;

DOKTOR ADI


PROF. DR. OYA DEMİRCİ

PERİNATOLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM VE İDARİ SORUMLUSU

OP. DR. OYA GÖKÇER

PERİNATOLOJİ UZMANI

OP. DR. GÜHER BOLAT

PERİNATOLOJİ UZMANI

OP. DR. MUCİZE ERİÇ ÖZDEMİR

PERİNATOLOJİ UZMANI

OP. DR. LÜTFİYE UYGUR

PERİNATOLOJİ UZMANI

DOÇ.DR.PINAR KUMRU

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

DOÇ.DR. ERBİL ÇAKAR

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

OP. DR. NAZAN TARHAN

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

OP. DR. HABİBE AYVACI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

OP. DR. ALİ ŞAHAP ODABAŞI

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. HAYAL İSMAİLOV

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. GİZEM ELİF DİZDAROĞULLARI

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. AYDIN ÖCAL

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. ÖZGE KAHRAMANOĞLU

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. IŞIL AYHAN

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. MURAD GEZER

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. BÜLENT DEMİR

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. ÜMİT TAŞDEMİR

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. GÖKHAN EYİSOY

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. ÇAĞDAŞ ÖZGÖKÇE

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. ÖZLEM ALDEMİR BUKAĞIKIRAN

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI

OP. DR. BÜŞRA CAMBAZTEPE

PERİNATOLOJİ YAN DAL ASİSTANI